Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / I korthet / Atlas Copco i korthet

Atlas Copco i korthet

Atlas Copco - Facts in Brief Korta fakta
Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.
Atlas Copco - Vision and Goals Vision och mål
Atlas Copco-gruppens vision är att vara och förbli First in Mind – First in Choice ®, dvs. den första tanken och det första valet hos kunder och andra nyckelintressenter.
Atlas Copco - Core Values Våra kärnvärden
Atlas Copcos grundläggande värderingar - samverkan, engagemang och förnyelse - lade grunden för Gruppens historia och styr både vår nutid och framtid.
Atlas Copco - How We Do Bussines Så här gör vi affärer
Altas Copcos organisation är byggd på principen om decentraliserat ansvar och befogenheter.
Atlas Copco - Brand Portfolio Varumärken
Att erbjuda flera olika varumärken är grundläggande strategi för Atlas Copco-gruppen. Vi har många värdefulla varumärken som alla bidrar till vår affär.