Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Atlas Copco i korthet

Atlas Copco i korthet

Atlas Copco – korta fakta Korta fakta
Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet
Atlas Copco - Vision and Goals Vision och mål
Atlas Copcos vision är att vara First in Mind-First in Choice sina kunder och andra viktiga intressenter.
Atlas Copco - Core Values Våra kärnvärden
Atlas Copcos grundläggande värderingar - samverkan, engagemang och förnyelse - lade grunden för Gruppens historia och styr både vår nutid och framtid.
Atlas Copco - How We Do Bussines Så här gör vi affärer
Altas Copcos organisation är byggd på principen om decentraliserat ansvar och befogenheter.
Atlas Copco - varumärkesportfölj Varumärkesportfölj
Strategin att använda sig av flera varumärken är grundläggande för Atlas Copco-gruppen. Vi har många värdefulla varumärken och alla är viktiga för företagets framgång.
Water for All logo without text Atlas Copcos Vatten åt Alla
Vatten åt Alla är Atlas Copcos viktigaste initiativ för samhällsengagemang. Sedan 1984 stöds projekt som ger människor i nöd långsiktig tillgång till rent drickvatten.