Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Anders Ullberg

Styrelseledamot

Anders Ullberg
Född: 1946

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Nationalitet / invald år: Svensk / 2003

Styrelsemedlemskap: Styrelseordförande i BE Group AB, Boliden AB, Natur & Kultur, och Studsvik AB. Styrelse­ledamot i Beijer Alma, Valedo Partners, och Åkers AB. Ordförande i Rådet för finansiell rapportering.

Arbetslivserfarenhet och övrig information: Ekonomidirektör för Swedyards (Celsius Group), vice VD och finans- och ekonomi¬direktör för SSAB Swedish Steel och VD och koncernchef för SSAB Swedish Steel.

Total ersättning 2014, KSEK: 686

Styrelsenärvaro: 8 av 8

Närvaro ersättningskommittén: 2 av 2

Innehav i Atlas Copco AB: 14 000 A-aktier, 10 000 B-aktier, 2 302 syntetiska aktier

Oberoende i förhållande till Atlas Copco och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Närvaro vid årsstämma: Ja


Informationen kommer från årsredovisningen 2014.