Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / Organisation / Styrelse / Anders Ullberg

Anders Ullberg

Styrelseledamot

Anders Ullberg
Född: 1946

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Nationalitet / invald år: Svensk / 2003

Styrelsemedlemskap: Styrelseordförande i BE Group AB, Boliden AB, Natur & Kultur, och Studsvik AB. Styrelse­ledamot i Beijer Alma, Valedo Partners, och Åkers AB. Ordförande i Rådet för finansiell rapportering.

Arbetslivserfarenhet och övrig information: Ekonomidirektör för Swedyards (Celsius Group), vice VD och finans- och ekonomi¬direktör för SSAB Swedish Steel och VD och koncernchef för SSAB Swedish Steel.

Total ersättning 2014, KSEK: 686

Styrelsenärvaro: 8 av 8

Närvaro ersättningskommittén: 2 av 2

Innehav i Atlas Copco AB: 14 000 A-aktier, 10 000 B-aktier, 2 302 syntetiska aktier

Oberoende i förhållande till Atlas Copco och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Närvaro vid årsstämma: Ja


Informationen kommer från årsredovisningen 2014.