Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / Organisation / Styrelse / Gunilla Nordström

Gunilla Nordström

Styrelseledamot

Gunilla Nordstroem
Född: 1959

Utbildning: Civilingenjör i elektronik och industriell marknadsföring från Linköpings Tekniska högskola.

Nationalitet / invald år: Svensk / 2010

Styrelsemedlemskap: Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj, Finland.

Arbetslivserfarenhet och övrig information: Chef för Electrolux Vitvaror Asia/Pacific, med bas i Singapore och vice VD i Electrolux AB (nuvarande). Chefsbefattningar inom TelefonaktiebolagetLM Ericsson och Sony Ericsson i Europa, Latinamerika och Asien.

Total ersättning 2013, KSEK: 620

Styrelsenärvaro: 9 av 9

Innehav i Atlas Copco AB: 5 526 syntetiska aktier

Oberoende i förhållande till Atlas Copco och dess ledning: Nej, medlem i koncern­ledningen i ett bolag där VD och koncernchef är vice ordförande (Electrolux AB).

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Närvaro vid årsstämma: Ja


Informationen kommer från årsredovisningen 2013.