Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Peter Wallenberg Jr

Styrelseledamot

Peter Wallenberg jr
Född: 1959

Utbildning: BSBA Hotel Administration, University of Denver, USA och International Bachaloria, American School, Leysin, Schweiz.

Nationalitet / invald år: Svensk / 2012

Styrelsemedlemskap: Styrelseordförande i Foundation Administration Management Sweden AB, The Grand Group, Kungliga Svenska Automobil­klubben. Vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Styrelse­ledamot i Aleris Holding AB, Foundation Asset Management Sweden AB, Investor AB, Scania AB.

Arbetslivserfarenhet och övrig information: VD och koncernchef The Grand Hotel Holdings, chef The Grand Hotel, chef hotelldivisionen Stockholm-Saltsjön.

Total ersättning 2014, KSEK: 628

Styrelsenärvaro: 8 av 8

Närvaro ersättningskommittén: 2 av 2

Innehav i Atlas Copco AB: 5 030 syntetiska aktier

Oberoende i förhållande till Atlas Copco och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägares: Nej, styrelsemedlem i ett bolag som är större ägare (Investor AB).

Närvaro vid årsstämma: Ja


Informationen kommer från årsredovisningen 2014.