Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / Organisation / Styrelse / Peter Wallenberg Jr

Peter Wallenberg Jr

Styrelseledamot

Peter Wallenberg jr
Född: 1959

Utbildning: BSBA Hotel Administration, University of Denver, USA och International Bachaloria, American School, Leysin, Schweiz.

Nationalitet / invald år: Svensk / 2012

Styrelsemedlemskap: Styrelseordförande i Foundation Administration Management Sweden AB, The Grand Group, Kungliga Svenska Automobil­klubben. Vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Styrelse­ledamot i Aleris Holding AB, Foundation Asset Management Sweden AB, Investor AB, Scania AB.

Arbetslivserfarenhet och övrig information: VD och koncernchef The Grand Hotel Holdings, chef The Grand Hotel, chef hotelldivisionen Stockholm-Saltsjön.

Total ersättning 2014, KSEK: 628

Styrelsenärvaro: 8 av 8

Närvaro ersättningskommittén: 2 av 2

Innehav i Atlas Copco AB: 5 030 syntetiska aktier

Oberoende i förhållande till Atlas Copco och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägares: Nej, styrelsemedlem i ett bolag som är större ägare (Investor AB).

Närvaro vid årsstämma: Ja


Informationen kommer från årsredovisningen 2014.