Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Staffan Bohman

Styrelseledamot

Staffan Bohman
Född: 1949

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och Stanford Executive Program, USA.

Nationalitet / invald år: Svensk / 2003

Styrelsemedlemskap: Styrelserdförande i Höganäs AB och Cibes Lift Group AB. Vice ordförande i Rezidor Hotel Group AB, Kollegiet för svensk bolagsstyrning samt förtroenderådet för SNS. Styrelseledamot i Ratos AB och Boliden AB.

Arbetslivserfarenhet och övrig information: Koncernchef för Sapa AB, Gränges AB och DeLaval AB.

Total ersättning 2014, KSEK: 933

Styrelsenärvaro: 7 av 8

Närvaro revisionskommittén: 5 av 5

Innehav i Atlas Copco AB: 10 000 A-aktier, 30 000 B-aktier, 4 180 syntetiska aktier

Oberoende i förhållande till Atlas Copco och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Närvaro vid årsstämma: Ja


Informationen kommer från årsredovisningen 2014.