Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / Organisation / Styrelse / Staffan Bohman

Staffan Bohman

Styrelseledamot

Staffan Bohman
Född: 1949

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, och Stanford Executive Program, USA.

Nationalitet / invald år: Svensk / 2003

Styrelsemedlemskap: Styrelserdförande i Höganäs AB och Cibes Lift Group AB, vice ordförande i Rezidor Hotel Group AB samt i förtroenderådet förSNS. Styrelseledamot i Inter-IKEA Holding N.V., Nederländerna, Ratos AB, Boliden AB, och medlem i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Arbetslivserfarenhet och övrig information: Koncernchef för Sapa AB, Gränges AB och DeLaval AB.

Total ersättning 2013, KSEK: 768

Styrelsenärvaro: 9 av 9

Närvaro revisionskommittén: 6 av 6

Innehav i Atlas Copco AB: 10 000 A-aktier, 30 000 B-aktier, 7 483 syntetiska aktier

Oberoende i förhållande till Atlas Copco och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Närvaro vid årsstämma: Ja


Informationen kommer från årsredovisningen 2013.