Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / Organisation / Styrelse / Staffan Bohman

Staffan Bohman

Styrelseledamot

Staffan Bohman
Född: 1949

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och Stanford Executive Program, USA.

Nationalitet / invald år: Svensk / 2003

Styrelsemedlemskap: Styrelserdförande i Höganäs AB och Cibes Lift Group AB. Vice ordförande i Rezidor Hotel Group AB, Kollegiet för svensk bolagsstyrning samt förtroenderådet för SNS. Styrelseledamot i Ratos AB och Boliden AB.

Arbetslivserfarenhet och övrig information: Koncernchef för Sapa AB, Gränges AB och DeLaval AB.

Total ersättning 2014, KSEK: 933

Styrelsenärvaro: 7 av 8

Närvaro revisionskommittén: 5 av 5

Innehav i Atlas Copco AB: 10 000 A-aktier, 30 000 B-aktier, 4 180 syntetiska aktier

Oberoende i förhållande till Atlas Copco och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Närvaro vid årsstämma: Ja


Informationen kommer från årsredovisningen 2014.