Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / Organisation / Bygg- och anläggningsteknik / Bygg- och anläggningsteknik

Bygg- och anläggningsteknik


Affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik erbjuder ett sortiment av produkter för utvalda applikationer inom bygg- och anläggningsteknik, rivning och vägbyggen.


Video: Bygg- och anläggningsteknik på två minuter

Se presentationen av Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik.


Affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik tillhandahåller verktyg för anläggning och rivning, portabla kompressorer, pumpar och generatorer, belysningsmaster samt asfaltutläggnings- och packningsutrustning. Affärsområdet tillhandahåller specialuthyrning och service via ett globalt nätverk. Bygg- och anläggningsteknik skapar innovationer för hållbar produktivitet i projekt inom infrastruktur, väg- och vattenbygge, anläggningsprojekt för olja och gas, energi, borrning och vägbygge. De huvudsakliga produktutvecklings- och tillverkningsenheterna finns i Belgien, Tyskland, Sverige, USA, Kina, Indien och Brasilien.


Under 2013 hade Bygg- och anläggningsteknik 4 996 anställda och intäkter på MSEK 12 471.