Gruppen / Organisation / Koncernledning / Koncernledning

Koncernledning

Utöver VD och koncernchef består koncernledningen av affärsområdescheferna och chefer ansvariga för de huvudsakliga koncernfunktionerna.


Ronnie Leten
VD och koncernchef

Stephan Kuhn
Vice vd för Atlas Copco AB och chef för affärsområdet Kompressorteknik

Mats Rahmström
Vice vd för Atlas Copco AB och chef för affärsområdet Industriteknik

Johan Halling
Vice vd för Atlas Copco AB och chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik

Nico Delvaux
Vice vd för Atlas Copco AB och chef för affärsområdet Bygg- och anläggnings­teknik

Håkan Osvald
Chefsjurist

Hans Ola Meyer
Finans- och ekonomidirektör

Jeanette Livijn
Personaldirektör

Annika Berglund
Informationsdirektör

Skicka till en vän Skriv ut Dela