Investerare / Koncernens styrning / Årsstämma / Årsstämma - 2014

Årsstämma - 2014

Information inför och från bolagets årsstämmor.

Atlas Copcos årsstämma hålls tisdagen den 29 april 2014 kl 16.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm.

Årsstämman är Atlas Copcos högsta beslutande organ vid vilken alla aktieägare är välkomna att delta. Aktieägarna kan utöva sin rösträtt i en rad viktiga frågor, till exempel val av styrelseledamöter, godkännande av de finansiella rapporterna, ansvarsfrihet för VD och koncernchef och för styrelsen, och godkänna den föreslagna vinstutdelningen. Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieägarregistret och som till bolaget anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för sitt totala innehav aktier. Atlas Copco uppmuntrar alla aktieägare att delta vid årsstämman och aktieägare som inte själva kan närvara får företrädas av ombud.


Anmälan till årsstämman kan ske här senast 23 april 2014.


Förslag och dokument 2014


Aktieägare som önskar kontakta valberedningen eller vill ha en fråga besvarad av styrelsen vid årsstämman kan skicka sina förslag med ordinarie post eller e-post till följande adress:
 

Förslagen måste nå styrelsen och valberedningen senast sju veckor före årsstämman för att kunna inkluderas i kallelsen och agendan för årsstämman.


Skicka till en vän Skriv ut Dela

Tidigare bolagsstämmor

Skicka till en vän Skriv ut Dela