Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Aktieägare


Vid årets slut 2014 hade Atlas Copco 70 914 aktieägare (72 738 vid årets slut 2013). De tio största aktieägarna, efter röstetal, som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden, svarade för 35% (35) av rösterna och 33% (34) av antalet aktier. Svenska investerare ägde 52% (53) av kapitalet, vilket motsvarar 50% (51) av rösterna.


De 10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden.   Öppet bord
 
 
 
Antal aktier       A-aktier     
B-aktier     
% av
röster
% av 
kapital
Investor AB206 895 611194 803 72612 091 88522.3%16.8%
Swedbank Robur fonder60 194 88130 238 11729 956 7643.8%4.9%
Alecta Pensionsförsäkring49 095 00028 207 00020 888 0003.4%4.0%
SEB Investment Management13 322 41011 725 1971 597 2131.4%1.1%
Fjärde AP-fonden14 738 6297 651 4897 087 1401.0%1.2%
AMF - Försäkring och fonder30 690 5844 482 28126 208 3030.8%2.5%
Folksam10 472 4496 699 3453 773 1040.8%0.9%
Första AP-fonden11 184 4166 187 3804 997 0360.8%0.9%
SPP fonder AB7 378 7225 162 4412 216 2810.6%0.6%
Nordea Investment Funds7 298 9464 294 0543 004 8920.5%0.6%
Övriga818 341 456539 943 066278 398 39064.6%66.6%
Totalt1 229 613 104839 394 096390 219 008100.0%100.0%
- varav aktier som innehas
av  Atlas Copco*
11 613 08611 111 707501 3791.3%0.9%
Totalt, netto efter
Atlas Copcos innehav
1 218 000 018828 282 389389 717 629  
*Se Aktieåterköp för en daglig uppdatering av aktier som innehas av Atlas Copco.


Geografisk fördelning av aktieägandet

Öppet bord
 % av röster % av kapital 
Sverige50.352.2
USA23.421.9
Storbritannien14.314.3
Övriga12.111.6
Totalt100.0100.0


Ägarstruktur

Öppet bord
Antal aktier% av aktieägare% av kapital
1-50059.60.6
501-2,00026.01.6
2,001-10,00011.12.7
10,001-50,0002.22.7
50,001-100,0000.31.3
>100,0000.891.1
Totalt100.0100.0


Ägare per kategori

Öppet bord
Kategori% av kapital% av röster
Finansiella företag38.939.0
Socialförsäkringsfonder2.01.6
Staten0.30.2
Kommunal sektor0.00.0
Intresseorganisationer1.41.1
Övriga svenska juridiska personer4.13.4
Utländska ägare (juridiska och privata personer)47.849.7
Svenska privatpersoner5.55.0
Totalt100.0100.0