Aktieägare

Vid utgången av december 2013 hade Atlas Copco 72 738 aktieägare. (69 272 vid årets slut 2012). De tio största aktieägarna, efter röstetal, som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden, svarade för 35% (33) av rösterna och 34% (33) av antalet aktier. Svenska investerare ägde 53% (51) av kapitalet, vilket motsvarar 51% (48) av rösterna.


De 10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden.   Öppet bord

 
 
 
Antal aktier       A-aktier     
B-aktier     
% av
röster
% av 
kapital
Investor AB206 895 611194 803 72612 091 88522.3%16.8%
Swedbank61 162 57329 574 51531 588 0583.7%5.0%
Alecta41 945 00021 257 00020 688 0002.7%3.4%
AMF34 182 7589 306 72024 876 0381.3%2.8%
SEB13 453 32410 233 3023 220 0221.2%1.1%
AP413 503 8338 264 7485 239 0851.0%1.1%
Handelsbanken14 193 6627 272 8876 920 7750.9%1.2%
AP112 615 3557 187 9315 427 4240.9%1.0%
Folksam10 056 5426 471 6083 584 9340.8%0.8%
SPP fonder7 051 7444 882 5182 169 2260.6%0.6%
Övriga814 552 702540 139 141274 413 56164.6%66.2%
Totalt1 229 613 104839 394 096390 219 008100.0%100.0%
- varav aktier som innehas
av  Atlas Copco*
16 060 19115 414 812645 3791.8%1.3%
Totalt, netto efter
Atlas Copcos innehav
1 213 552 913823 979 284389 573 629  
*Se Aktieåterköp för en daglig uppdatering av aktier som innehas av Atlas Copco.


Geografisk fördelning av aktieägandet

Öppet bord

 % av röster % av kapital 
Sverige51.252.7
USA22.521.3
Storbritannien14.914.8
Övriga11.511.2
Totalt100.0100.0


Ägarstruktur

Öppet bord

Antal aktier% av aktieägare% av kapital
1-50058.50.6
501-2,00026.91.7
2,001-10,00011.42.9
10,001-50,0002.12.7
50,001-100,0000.31.4
>100,0000.890.7
Totalt100.0100.0


Ägare per kategori

Öppet bord

KategoriAntal% av kapital
Finansiella företag43838.1
Socialförsäkringsfonder43.4
Staten260.3
Kommunal sektor300.0
Intresseorganisationer1 4341.3
Övriga svenska juridiska personer3 1883.9
Utländska ägare (juridiska och privata personer)4 19247.3
Svenska privatpersoner63 4265.8
Totalt72 738100.0


Skicka till en vän Skriv ut Dela