Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Aktieägare


Vid utgången av andra kvartalet 2014 hade Atlas Copco 72 009 aktieägare (72 738 vid årets slut 2013). De tio största aktieägarna, efter röstetal, som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden, svarade för 36% (35) av rösterna och 34% (34) av antalet aktier. Svenska investerare ägde 53% (53) av kapitalet, vilket motsvarar 52% (51) av rösterna.


De 10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden.   Öppet bord
 
 
 
Antal aktier       A-aktier     
B-aktier     
% av
röster
% av 
kapital
Investor AB206 895 611194 803 72612 091 88522.3%16.8%
Swedbank60 717 91031 931 80928 786 1014.0%4.9%
Alecta48 795 00027 907 00020 888 0003.4%4.0%
AMF28 720 8746 252 60522 468 2691.0%2.3%
SEB14 794 20912 790 7322 003 4771.5%1.2%
AP413 992 6567 713 4316 279 2250.9%1.1%
Handelsbanken16 328 5197 825 1298 503 3901.0%1.3%
AP112 497 3556 804 9315 692 4240.8%1.0%
Folksam10 719 5626 908 2353 811 3270.8%0.9%
SPP fonder7 185 6425 014 7402 170 9020.6%0.6%
Övriga808 965 766531 441 758277 524 00863.7%65.8%
Totalt1 229 613 104839 394 096390 219 008100.0%100.0%
- varav aktier som innehas
av  Atlas Copco*
14 002 48113 431 602570 8791.5%1.1%
Totalt, netto efter
Atlas Copcos innehav
1 215 610 623825 962 494389 648 129  
*Se Aktieåterköp för en daglig uppdatering av aktier som innehas av Atlas Copco.


Geografisk fördelning av aktieägandet

Öppet bord
 % av röster % av kapital 
Sverige51.753.1
USA21.920.8
Storbritannien14.214.3
Övriga12.211.9
Totalt100.0100.0


Ägarstruktur

Öppet bord
Antal aktier% av aktieägare% av kapital
1-50059.10.6
501-2,00026.41.7
2,001-10,00011.32.8
10,001-50,0002.12.6
50,001-100,0000.31.4
>100,0000.890.9
Totalt100.0100.0


Ägare per kategori

Öppet bord
KategoriAntal% av kapital
Finansiella företag41438.2
Socialförsäkringsfonder43.3
Staten250.3
Kommunal sektor270.0
Intresseorganisationer1 4251.4
Övriga svenska juridiska personer3 0414.2
Utländska ägare (juridiska och privata personer)4 16846.9
Svenska privatpersoner62 9055.6
Totalt72 009100.0