Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Investerare / Frågor och Svar / Frågor och Svar

Frågor och Svar


Var hittar jag information om årsstämman?

Information om årsstämman hittar du under sektionen ”Koncernens styrning” på sidan "Årsstämma".

Vilka finansiella mål har Atlas Copco-gruppen?

Atlas Copcos vision är att vara First in Mind—First in Choice® för sina intressenter. Denna vision driver gruppens strategier och mål för verksamheten. De finansiella målen är:
  • årlig försäljningstillväxt på 8% över en konjunkturcykel
  • bibehållen hög avkastning på sysselsatt kapital
  • alla förvärvade verksamheter ska bidra till värdeskapande
  • årlig utdelning på cirka 50% av resultat per aktie
Här finns alla Atlas Copcos mål.

Vilken är Atlas Copcos utdelningspolitik?

Utdelningen till aktieägarna ska reflektera företagets resultat och kassaflödets utveckling liksom framtida tillväxtmöjligheter. Styrelsens uppfattning är att utdelningen bör motsvara cirka 50% av resultat per aktie.

Du hittar mer information om utdelningen här.

Vad är skillnaden mellan Atlas Copcos A- och B-aktier?

Skillnaden ligger i rösträtten. En A-aktie berättigar till en röst på årsstämman medan en B-aktie berättigar till en tiondels röst. En A-aktie och en B-aktie har samma rätt till kapital och får lika mycket i utdelning.

Läs mer om Atlas Copcoaktien här.

Vad menas med "tyst period"?

Atlas Copco arrangerar inga möten med press, media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden under en period av 30 dagar före publiceringen av en kvartalsrapport. Gruppen svarar enbart på frågor av generell natur under den tysta/stängda perioden.

I kalendern hittar du uppdaterad information om när vi publicerar nästa rapport och när vi har tyst period.

Vilka är Atlas Copcos största aktieägare?

Atlas Copcos största ägare är det svenska investmentbolaget Investor AB. För att se en lista på de största ägarna, besök sidan aktieägare.

Hur kan jag beställa en tryckt version av årsredovisningen?

Du kan beställa en tryckt version av årsredovisningen här.

Var ligger Atlas Copcos huvudkontor?

Vårt huvudkontor ligger i Sickla, lite utanför Stockholm.

Atlas Copco AB
Sickla Industriväg 19
105 23 Stockholm

Telefonnummer till växeln: 08 743 8000

Hur kontaktar jag Atlas Copco?

Vem önskar du kontakta? Följ länkarna för att hitta rätt.