Затваряне

Ние се грижим за нашите служители

Непрекъснато инвестираме в нашите служители, за да може всеки да реализира пълния си потенциал. Амбицията ни е да предлагаме конкурентни заплати и социални придобивки, непрекъснато учене и здравословен баланс между професионалния и личния живот. Ние сме Група, ориентирана към ценностите и винаги търсим служители, които споделят нашата култура на иновации, ангажираност и сътрудничество.             

Сервизни техници

Заплата и възнаграждения

Предлагаме конкурентни заплати и пакети със социални придобивки във всички държави, в които сме представени. Променливите възнаграждения се основават както на резултатите на Групата, така и на индивидуалните резултати. Заплатите се преразглеждат ежегодно, като се следва процесът на преразглеждане на заплатите, въведен в местната компания. Предоставяме редица различни пенсионни решения в зависимост от местоположението и местното законодателство. Нашата цел е да осигурим финансова сигурност след пенсиониране.

В извънработно време

Фокус върху безопасността и благополучието

Здравето и благополучието на нашите служители са жизненоважни за нас, поради което поставяме много високи стандарти за безопасност на работното място. Насърчаваме здравословния и активен начин на живот и предлагаме редица възможности за спорт. Когато нашите служители пътуват, нашите обширни застрахователни полици и системи за сигурност при пътуване са в действие, за да гарантират безопасността на пътуващите.

В извънработно време

Баланс между професионалния и личния живот

Вярваме, че трябва да постигнем правилния баланс между личния и професионалния живот. Нашите ръководители са насърчавани да създават гъвкава и предоставяща възможности култура, която насърчава иновациите.

Woman working in research and development.

Не спирайте да учите

Като организация, която се учи, ние подготвяме нашите служители за динамична бизнес среда и подкрепяме тяхното професионално и личностно развитие, като правим ученето лесно, достъпно и лично. Научете повече за компетентността и развитието

Ние се отблагодаряваме

Water for All (Вода за всички) е основната инициатива на Atlas Copco Group за ангажиране на общността. Благодарение на всеотдайната и страстна работа на служителите, работещи на доброволни начала, инициативата Water for All (Вода за всички) финансира проекти, които дават възможност на хората да получат достъп до чиста питейна вода, санитарни и хигиенни условия. Всички дарения на служителите се допълват от Atlas Copco с два пъти по-голяма сума. 

Вижте предлаганите от нас свободни работни места
Atlas Copco hero banner technician
Вижте предлаганите от нас свободни работни места