Zavřít

Naše historie

První zastoupení Atlas Copco v České republice vzniklo v roce 1969 a již v té době disponovalo celým sortimentem Atlas Copco (stavební a důlní stroje, kompresory a průmyslové nářadí) a vlastním konsignačním skladem (od roku 1969 do roku 1986 v Modřanech a v letech 1987 – 1991 ve Velké Chuchli, kde bylo detašované pracoviště Ústavu pro výzkum rud).

Předchůdce dnešních kompresorů Atlas Copco

U zrodu zastoupení byli pouze 3 zaměstnanci z Ústavu pro výzkum rud Mníšek pod Brdy (UVR), oboru Vrtací technika. Už o rok později, v roce 1970, se výrobky Atlas Copco podílely na stavbě nejstarší a nejdelší české dálnice D1 na trase Praha - Brno - Ostrava.

V roce 1974 bylo toto zastoupení zrušeno a na místo něj byla zřízena zastupující organizace zahraničního obchodu (ZOZO), tehdy ZOZO Phoenix, jejíž hlavním akcionářem byl Strojexport.

První servisní dílna vznikla v roce 1987 pod záštitou Hornického odboru UVR v prostorách ve Velké Chuchli u konsignačního skladu a zajišťovala opravy veškerého sortimentu výrobků Atlas Copco ručním nářadím počínaje, přes kompresorovou techniku, až po komponenty vrtací a důlní techniky.

Předchůdce vrtacích souprav Atlas Copco

V té době pro zastoupení Atlas Copco pracovalo 5 zaměstnanců: 2 obchodní zástupci, 1 administrativní pracovnice, 1 servisní technik a 1 skladník. Z důvodu neustále se rozšiřujícího sortimentu Atlas Copco, přestávaly vyhovovat stávající dílenské prostory ve Velké Chuchli a v roce 1988 musela být servisní dílna přesunuta do areálu ÚVR v Mníšku pod Brdy. Toto opatření zároveň umožnilo zvýšit počet servisních techniků.

V roce 1991 bylo v Atlas Copco International ve Švédsku rozhodnuto zřídit přímé zastoupení pro Československo. To vedlo ke vzniku ATLAS COPCO AIRPOWER N.V., Reprezentační kancelář. Stalo se tak se všemi původními zaměstnanci, kteří plynule přešli z ÚVR na novou adresu do budovy Výzkumného ústavu stavebního v Tiskařské ulici v Praze 10 Malešicích.

V roce 1991 vznikla také obchodní pobočka pražské kanceláře Atlas Copco International v Trenčíně na Slovensku. Servisní služby byly v té době zajišťovány z pražského centra, ale pobočka se po roce 1993 osamostatnila a transformovala na lokální zastoupení Atlas Copco Slovensko s vlastní servisní organizací.

Z důvodu reorganizace mateřské společnosti Atlas Copco ve Švédsku došlo i v tehdejším Československu na začátku 90-tých let k rozdělení zastoupení Atlas Copco na jednotlivé divize podle výrobního sortimentu (Kompresory, Stavební a důlní stroje, Průmyslové nářadí). Jednotlivé divize se od sebe oddělily a nadále podléhaly přímo svým mateřským divizím.

1. 1. 1992 tak vzniká Atlas Copco Kompresory se šesti zaměstnanci a brzy přibývají další. Postupně posiluje nejen obchod, ale i servis a koncem roku 1992 pracuje v divizi Kompresory 11 lidí. Tehdejší prostory v Tiskařské již přestávají stačit a dochází k dalšímu stěhování, tentokrát do Branické ulice v Praze 4, přímo do prostor vyhlášené hospody Na Kovárně, která zanikla a celá budova byla v restituci vrácena původnímu majiteli. Po celkové rekonstrukci se stala sídlem firmy Atlas Copco Kompresory s.r.o. Na stejnou adresu byl přesunut i sklad náhradních dílů a servisní dílna.

Předchůdce dnešních ručních nástrojů Atlas Copco

Paralelně k 1. 1. 1992 vzniká i reprezentační kancelář CME (Construction Mining Export). Až v roce 1996, již se 7 zaměstnanci, došlo k rozdělení na region, CME bylo zrušeno a kancelář přešla pod MCT (Mining Construction Tools) Švédsko. Regionální kanceláře tak byly v Praze, Moskvě a Káhiře. V roce 1996 se také tato divize stěhuje z Tiskařské ulice v Praze 10 na Bělohorskou ulici v Praze 6.

V letech 2000 – 2001 padlo rozhodnutí sloučit sídla jednotlivých divizí Atlas Copco na jednu adresu. Na přelomu let 2002 – 2003 se všechny divize stěhují do nově postavených prostor na Průmyslové ulici 10 v Praze 10. Na konci roku 2008 se stěhuje divize Průmyslového nářadí do nových administrativních prostor na pražském Chodově.

Objevte Atlas Copco historii až do roku 1873.
Neváhejte se s námi vydat až do roku 1873, kdy byla 21. února založena společnost Atlas vyrábějící produkty pro železnici. Podrobnou historii naleznete na speciálních stránkách mapujících více než 140 let spolupráce s průmyslovými společnostmi (pouze v angličtině). Nebo se opřete do sledování našeho seriálu Jak šel čas s Atlas Copco vydávaného u příležitosti 145. výročí založení naší společnosti.

Historické informace Průmyslové nářadí a řešení Power Technique Kompresory