Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Montážní nástroje a řešení
Produkty
Montážní nástroje a řešení
Montážní nástroje a řešení
Montážní nástroje a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Řešení pro utahování velkých šroubů
Produkty
Řešení pro utahování velkých šroubů
Řešení pro utahování velkých šroubů
Řešení pro utahování velkých šroubů
Řešení pro utahování velkých šroubů
Servis
Průmyslové nářadí a řešení
Servisní řešení Atlas Copco
Servis
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Lehká stavební a demoliční technika
Produkty
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Náhradní díly a servisní služby
Naše stroje
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Atlas Copco Rental
Řešení
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Výrobky
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Vzduchové kompresory
Produkty a řešení
Bezmazné vzduchové kompresory
Vzduchové kompresory
Bezmazné vzduchové kompresory
Bezmazné vzduchové kompresory
Bezmazné vzduchové kompresory
Bezmazné vzduchové kompresory
vzduchové kompresory se vstřikem oleje
Vzduchové kompresory
vzduchové kompresory se vstřikem oleje
vzduchové kompresory se vstřikem oleje
vzduchové kompresory se vstřikem oleje
vzduchové kompresory se vstřikem oleje
Sušičky vzduchu
Produkty a řešení
Adsorpční sušičky vzduchu
Sušičky vzduchu
Adsorpční sušičky vzduchu
Adsorpční sušičky vzduchu
Kondenzační sušičky vzduchu
Sušičky vzduchu
Kondenzační sušičky vzduchu
Kondenzační sušičky vzduchu
Generátor plynu
Produkty a řešení
Produkty a řešení
Servis vakuových vývěv
Nástroje a řešení pro montáž
Produkty a řešení
Nástroje a řešení pro montáž
Nástroje a řešení pro montáž
Nástroje a řešení pro montáž
Řešení pro utahování velkých šroubů
Produkty a řešení
Řešení pro utahování velkých šroubů
Řešení pro utahování velkých šroubů
Řešení pro utahování velkých šroubů
Řešení pro utahování velkých šroubů
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Servis
Lehká stavební a demoliční technika
Produkty a řešení
Lehká stavební a demoliční technika
Kladiva
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Čerpadla
Lehká stavební a demoliční technika
Čerpadla
Čerpadla
Čerpadla
Čerpadla
Čerpadla
Osvětlovací stožáry
Mobilní vzduchové kompresory
Produkty a řešení
Malý univerzální kompresor s možností snadné přepravy tažením
Velké mobilní vzduchové kompresory
Mobilní vzduchové kompresory
Velké mobilní vzduchové kompresory
Velké mobilní vzduchové kompresory
Průmyslová odvětví
Produkty a řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Proč volit pronájem?

Podmínky soutěže "Velká letní soutěž s Atlascopcosaurem"

Pořadatel soutěže Atlas Copco s.r.o., Průmyslová 10, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 49614932, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 21114 (dále jen pořadatel). Název soutěže Velká letní soutěž s Atlascopcosaurem Místo konání soutěže Soutěž probíhá na území České republiky, a to prostřednictvím Messengeru nebo e-mailu. Trvání soutěže Soutěž trvá od 29. 6. 2018 do 3. 9. 2018 12:00. Pro koho je soutěž určena Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 13 let s bydlištěm na území České republiky. Soutěž probíhá ve třech kategoriích – zákazníci společnosti Atlas Copco, zaměstnanci společnosti Atlas Copco a fanoušci, tedy ti, kteří nejsou ani zákazníky ani zaměstnanci. Zadání soutěže Principem soutěže je odpovědět správně na deset kvízových otázek, a to prostřednictvím Messengeru nebo e-mailu. Do slosování budou zařazeni všichni soutěžící, kteří odpoví správně na všech deset otázek. Výhry 1. cena: batoh, power banka, hračka Atlascopcosaurus a čokoládky 2. cena: vstupenky do DinoParku (2 dospělí + 2 děti), hračka Atlascopcosaurus a čokoládky 3. cena: karafa, hračka Atlascopcosaurus a čokoládky Zbývající soutěžící, kteří správně odpovědí, od nás obdrží čokoládky. Výherci Slosování proběhne v pondělí 3. 9. 2018. Tři výherci ze tří kategorií (zákazníci, fanoušci a zaměstnanci) budou o své výhře informováni do 3 pracovních dnů e-mailem z adresy social.media@cz.atlascopco.com. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1. Účastí v soutěži nám, jako pořadateli, udělujete ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to facebookového profilu (v případě zapojení se přes Messenger) nebo e-mailové adresy (v případě zapojení se přes e-mail).
2. Účastí v soutěži nám udělujete souhlas s tím, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem vyhodnocení soutěže a výběru a kontaktování výherců. Pokud v naši soutěži vyhrajete, udělujete nám svojí účastí v soutěži dále souhlas s tím, abychom: - zpracovávali vedle Vašich osobních údajů také adresu, telefonické spojení, věk a zájmy adresáta výhry, a to vše za účelem zasílání výher, - zveřejnili jméno, příjmení a město původu výherce v seznamu výherců soutěže na webové stránce.
3. Zpracování osobních údajů je prováděno námi jako pořadatelem soutěže. Osobní údaje však pro naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.
4. Všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně a mohou být kdykoli písemně odvolány zasláním e-mailu na  adresu: social.media@cz.atlascopco.com.
5. Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání soutěže a následně po 3 roky od jejího skončení.
6. Účastí v soutěži potvrzujete, že: berete na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: •požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, •požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, •vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, •požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě, •právo namítat, •v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
7. V případě neudělení souhlasu se shromažďováním Vašich osobních údajů budou tyto do 31. 10. 2018 odstraněny. Ostatní podmínky soutěže 1. Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže.
2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Výhry není možné reklamovat.
3. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím e-mailu uvedeného v bodě 4 tohoto odstavce nebo dopisu na adresu sídla pořadatele během trvání soutěže a nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní příspěvky jsou v rozporu s právními předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.
5. Výhry nejsou převoditelné na jiné osoby.
6. Pro informace k soutěži, podávání námitek a komunikaci s účastníky soutěže slouží e-mailová adresa: social.media@cz.atlascopco.com. V Praze dne 19. 6. 2018

Czech Republic Historické informace