Společnost IFF ušetří s kompresory ZT VSD 10 000 GBP ročně

Volba kompresorů s technologií VSD pomohla společnosti International Flavours & Fragrances (IFF), přednímu světovému výrobci aromat a vůní pro spotřebitelské produkty, dosáhnout značných úspor za energie ve výrobním závodu v britském Haverhillu v hrabství Suffolk.

Jedná se o jeden z mnoha závodů společnosti IFF na světě, kde se vyrábí aromata a vůně používané například do nápojů, sladkostí, mléčných výrobků, zákusků či jemné vůně pro kosmetické přípravky, saponáty a domácí potřeby. V rámci nedávného rozšíření závodu proběhla modernizace systému stlačeného vzduchu.

VSD – pohon s proměnnými otáčkami Potravinářský průmysl a výroba nápojů Bezmazné kompresory Třída 0 Kompresory

Kompresory ZT 160 VSD pro strojní zařízení, provoz pneumatických ventilů a přepravu produktů

Instalace kompresoru ve společnosti IFF

Společnost IFF původně používala bezmazné kompresory s pevnými otáčkami ZT 3A a ZT 290 v rámci servisní smlouvy. Tyto kompresory poskytují 100% bezolejový vzduch pro strojní zařízení, provoz pneumatických ventilů pro přenos prášku a přepravu produktu mezi provozy. 100% bezmazné provedení strojů řady Z je zásadní pro eliminaci i nejmenšího rizika kontaminace v citlivém prostředí výroby.

Záznam dat výkonu původních kompresorů upozornil na skutečnost, že instalací jediného kompresoru s proměnnými otáčkami namísto stávajících dvou lze dosáhnout výrazné úspory energie. Byl vybrán model ZT 160 VSD, který pokrývá spotřebu stlačeného vzduchu při proměnlivé plné či částečné výrobě díky širokému regulačnímu rozsahu. Tento samotný kompresor může poskytovat veškerý potřebný vzduch pro závod. Předchozí kompresor ZT 3A sloužil jako záložní.

Servisní investiční plán eliminoval kapitálové investice

Kompresor ZT 160 VSD byl dodán společnosti IFF v rámci smlouvy o pronájmu, která zahrnuje i kompletní servisní služby. Společnost IFF tak získala přístup k novější, efektivnější technologii spojené se servisem, podporou a bezplatnými audity na místě, a to vše bez kapitálových investic.

Úspora až 10 000 GPB ročně za energie

“ Počítáme, že jsme za minulý rok ušetřili 10 000 GBP za energie a výrazně jsme snížili naše emise skleníkových plynů. To je přímý výsledek toho, jak se společnost Atlas Copco postarala o naše potřeby v rámci našeho servisního plánu Total Responsibility. Tento plán zcela naplňuje, co má ve svém názvu. Probíhají zde pravidelné audity iTrak, které monitorují využívání stlačeného vzduchu a poskytují nám jistotu, a navíc máme kompletní pokrytí jednotky včetně výstupů vzduchu, motoru, elektrických a elektronických systémů, chladičů apod. za paušálové roční poplatky po smluvenou dobu. Technici společnosti Atlas Copco nám tak poskytují pravidelnou údržbu, konstrukční vylepšení, případné opravy po haváriích a generální opravy stroje. ”

Matt Borrill , Technický vedoucí