Společnost Muller Dairy využila odpadní teplo a snížila náklady na vytápění

Společnost Müller Dairy se sídlem v Shropshiru, která je součástí skupiny Müller International, dosáhla výrazných úspor v nákladech na procesní plynové vytápění prostřednictví využití našich kompresorů. A tajná ingredience? Technologie využití odpadního tepla.

Řešení využití odpadního tepla Potravinářský průmysl a výroba nápojů Bezmazné kompresory Třída 0

Stlačený vzduch pro procesy zpracování jogurtu a ovoce

Stlačený vzduch je klíčový pro rozsáhlé výrobní provozy společnosti Muller Dairy, které zahrnují zpracování více než 600 000 litrů syrového mléka denně. To platí zejména pro procesy zpracovávající jogurt a ovoce, kde se stlačený vzduch používá k pohánění vzduchových válců, plnicích strojů a procesních ventilů, a rovněž k poskytnutí sterilní vzduchové bariéry pro koncové produkty.

Bezmazné vzduchové kompresory pro mlékárnu

Rozvod stlačeného vzduchu v závodě Müller Dairy zahrnuje účelově vyrobený bezmazný kompresor ZR 315 VSD FF společně se dvěma kompresory ZR 200 s pevnými otáčkami. Využití odpadního tepla dvou vodou chlazených kompresorů ZR 200 je založeno na získané horké vodě pomocí tepelné výměny.

Při souběžném fungování kompresorů na čpavek a procesů zpracování jogurtů a ovoce se tato horká voda používá k předehřátí jogurtových základů. Tím se eliminuje potřeba generování páry a eliminují se náklady na provoz dvou plynových kotlů, které se na tomto místě dříve používaly.

Tyto nové kompresory doplňují původní instalaci od společnosti Atlas Copco, která zahrnovala čtyři stroje ZR 3–58. Tyto starší stroje si společnost Müller Dairy ponechává jako záložní kompresory a používá je střídavě v případě zvýšené potřeby stlačeného vzduchu.

Opětovné využití 90 až 95 % elektrické energie kompresorů

Spotřebitelé stlačeného vzduchu, kteří stejně jako společnost Müller Dairy do svých procesů integrují proudící horkou vodu, jsou schopní opětovně využít 90 až 95 % přiváděné elektrické energie do kompresorů ve formě horké vody.

Umožňují to naše bezmazné vodou chlazené kompresory řady ZR o výkonu 55–750 kW. Tyto kompresory s certifikací TÜV jsou za specifických podmínek schopny opětovného využití až 100 % vstupní elektrické energie ve formě horké vody.

Šetříme náklady a životní prostředí

Protože spotřeba energie představuje více než 80 % nákladů na životní cyklus kompresoru, má úspora energie v systémech stlačeného vzduchu výrazný vliv na ochranu životního prostředí tím, že se redukuje množství emisí CO2, přičemž rovněž výrazně pozitivně ovlivňuje hospodářský výsledek závodu.
Více než 45 % průmyslových aplikací používá ve svých procesech horkou vodou. Nejvyšší míry tepelné efektivity bývá obecně dosažena tehdy, když se výstup horké vody připojí k trvalému odběru tepla, jako je zpětný okruh kotle. V případě řady bezmazných šroubových kompresorů ZR s řízením využití odpadního tepla je potenciální roční úspora energie

Kombinace využití odpadního tepla, kvality a bezpečnosti

Provozy společnosti Müller vyžadují čistý nekontaminovaný procesní vzduch. Kompresory společnosti Atlas Copco zajišťují 100% čistý vzduch bez příměsi oleje: byly testovány na třídu nula a mají certifikaci institutu TÜV dle normy ISO 8573-1- třída 0.