Energy-efficient ZS blower for wastewater treatment

V konvenčních aktivačních čistírnách vody se miliony bakterií živí organickým odpadem a rozkládají ho na oxid uhličitý, dusík a vodu. Protože bakterie potřebují kyslík, vhání se do provzdušňovacích nádrží velké množství vzduchu. U typické biologické úpravny vody spotřebuje přibližně 70 % energie provzdušňovací systém. Dmychadla Atlas Copco ZS+ se dodávají jako plně integrovaná zařízení obsahující pohon s proměnnými otáčkami (VSD) umožňující přesně přizpůsobit vzduchový výstup aktuálním nárokům, čím se výrazně snižuje spotřeba energie v těchto nepřetržitých provozech.

Dmychadla Průmyslová odvětví Čištění odpadních vod

Podívejte se na následující video: