Indonéský textilní výrobce se spoléhá na bezmazné odstředivé kompresory

Když se textilní továrna Primayudha Mandirijaya Pt. v Indonésii stala plně automatizovanou, vzduchový kompresor v srdci jejích provozů nabyl ještě kritičtější důležitosti. V roce 2012 společnost pořídila odstředivý vzduchový kompresor ZH 350+ s tlakem 7 bar a výkonem 350 kW pro řízení ventilů a válců svých procesů předení a navíjení. Tato volba zajistila maximální produktivitu s konstantním tlakem a současnou eliminaci veškerých stop oleje z používaného vzduchu, čímž se předchází možným rizikům poškození produktů.

Bezmazné kompresory Třída 0 Textilní průmysl

Konstantní produktivita prostřednictvím konstantního tlaku

Vysoká kvalita vzduchu je v integrovaných textilních provozech nezbytná, a to zejména u závodu velikosti Primayudha Mandirijaya Pt., který produkuje mezi 95 000 a 120 000 balíků příze za rok. Na navíjecím stroji se stlačený vzduch používá ke splétání příze. Na konvenčních prstencových spřádacích a navíjecích strojích se stlačený vzduch používá ke splétání příze. U moderních systémů pro tryskové předení, které byly instalovány v závodu Primayudha Mandirijaya Pt., má stlačený vzduch ještě důležitější úlohu. Společnost Atlas Copco byla prvním výrobcem, který poskytl textilnímu průmyslu energeticky účinné a spolehlivé řešení pro stlačený vzduch bez obsahu oleje umožňující produkovat přízi relativně vysokou rychlostí.


“ Konstantní tlak je v naší továrně nejdůležitějším faktorem a pouze odstředivé kompresory Atlas Copco dokáží uspokojit naše nároky na tlak a poskytnout nám vysokou produktivitu. ”

Mukesh Garg , Manažer výroby, Primayudha Mandirijaya Pt.

Bezmazný odstředivý kompresor ZH 350+ eliminuje rizika

Během procesu tryskového předení se bavlna spřádá do příze stlačeným vzduchem dodávaným prostřednictvím jemných trysek. Olej ve stlačeném vzduchu dokáže ucpat trysky a poskvrnit přízi, která je v přímém kontaktu se stlačeným vzduchem. Výsledkem mohou být nákladné výměny trysek, výrobní ztráty a odmítnutí produktu zákazníkem.
Bezmazný odstředivý kompresor ZH 350+ vyhovuje certifikaci ISO 8573-1 třída 0 (2010). To znamená nulové riziko znečištění, nulové riziko poškozených nebo nebezpečných výrobků a nulové riziko ztrát v důsledku provozních prostojů.
Po instalaci kompresorů Atlas Copco společnost Primayudha Mandirijaya Pt. v prosinci 2013 pořídila další jednotku Atlas Copco – odstředivý kompresor ZH 500+-9. Zařízení ZH 500+-9 dodávané jako sestava pro okamžité použití využívá pokročilou aerodynamiku ke snížení spotřeby energie v jádru a snížení úbytku tlaku prostřednictvím chladiče, vstupního filtru a optimalizovaného návrhu součástí. Dokáže ušetřit až 7 % specifické energie při plném zatížení a dalších 9 % při částečném zatížení. Nový stroj byl dodán v dubnu 2014.

“ Tento nový stroj nám pomůže zvýšit spolehlivost výroby, ochrání kvalitu našich výrobků a rovněž pomůže dosáhnout maximální úspory energie. ”

Mukesh Garg , Manažer výroby, Primayudha Mandirijaya Pt.