Bezolejový vzduch bez kompromisů pro společnost Kingdomway Group

Nízkotlaké bezmazné šroubové vzduchové kompresory ZA 6G-300 společnosti Atlas Copco zajišťují spolehlivou dodávku stlačeného vzduchu během procesu fermentace ve výrobním závodě na potravinové doplňky společnosti Kingdomway Group ve městě Chöch chot ve Vnitřním Mongolsku.

Kingdomway Group, výrobní závod, Mongolsko

Společnost Kingdomway Group, přední světový výrobce potravinových doplňků, provozuje čtyři výrobní zařízení ve městech Sia-Men a Chöch chot ve Vnitřním Mongolsku. Pro splnění jejích požadavků na stlačený vzduch během procesu fermentace doporučil tým prodeje a technických služeb společnosti Atlas Copco pro udržení plynulého provozu výrobní linky ve městě Chöch chot 16 nízkotlakých bezmazných šroubových vzduchových kompresorů ZA 6G-300. „Fermentace představuje jeden z nejvýznamnějších kroků ve výrobě našich hlavních aditiv včetně koenzymu Q10, DHA a ARA pro mléčné a výživové výrobky,“ říká pan Jiang, vedoucí závodu ve městě Chöch chot.

“ Společnost Atlas Copco má dnes přední postavení v technologii bezmazných vzduchových kompresorů, které nám na dlouhá léta zajistí nepřerušenou a bezpečnou výrobu. ”

Mr. Jiang , Vedoucí závodu ve městě Chöch chot
Kompresorovna ve výrobním závodě společnosti Kingdomway Group, Mongolsko

„Vzhledem k tomu, že je k výrobní lince připojeno 16 fermentačních nádob, mohou předfiltry, odlučovače vlhkosti a další vybavení způsobovat pokles tlaku a ztrátu vzduchu,“ říká Leo Yang, vedoucí prodejní technik společnosti Atlas Copco. „Pro udržení tlaku příchozího vzduchu ve fermentační nádobě na úrovni 2–2,5 bar a po uvážení dalších výrobních procesů a podmínek jsme nastavili tlak na začátku vedení na hodnotu 3 bar pro udržení stabilního provozu fermentační výrobní linky.“ Čistota stlačeného vzduchu hraje během procesu fermentace klíčovou roli. „Vzhledem k tomu, že stlačený vzduch přichází do přímého styku s procesem fermentace, má pro nás čistota vzduchu zásadní význam. Přítomnost i sebemenších stop oleje zabíjí bakterie, kontaminuje koncový výrobek a ohrožuje zdraví spotřebitele. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na absolutně bezmazný stlačený vzduch,“ zdůraznil pan Jiang. Společnost Atlas Copco získala jako první výrobce certifikaci ISO 8573-1 třídy 0 (2010) pro kompresory ZA a stanovila tak nový standard pro 100% čistotu vzduchu. Třída 0 znamená nulové riziko kontaminace, nulové riziko vadných nebo nebezpečných produktů a nulové riziko ztrát v důsledku provozních odstávek. Kompresory řady ZA jsou také symbolem odolnosti a spolehlivosti. Jsou vybaveny osvědčenou šroubovou technologií společnosti Atlas Copco, chladiči z nerezové oceli, převody AGMA A4 / DIN 5 a dokonalými elektrickými pohonnými systémy. To vše přispívá k vysoké celkové spolehlivosti. Pan Jiang dodává: „Společnost Atlas Copco má dnes přední postavení v technologii bezmazných vzduchových kompresorů, které nám na dlouhá léta zajistí nepřerušenou a bezpečnou výrobu.“

Vzduchové kompresory Potravinářský průmysl a výroba nápojů Třída 0 chytrá řešení