Odstředivá dmychadla ZB VSD zásobují hluboké usazovací nádrže vysokotlakým vzduchem

Pokud byste se mohli podívat 8,5 m dolů do temných hlubin nádrží na biologickou úpravu vody, viděli byste tři odstředivá dmychadla ZB 130 VSD a dva staré jednostupňové šroubové kompresory přivádějící stlačený vzduch a zajišťující proces biologického čištění obsahu nádrže.


Odstředivé Centrifugal Turbocompressors Dmychadla Třída 0 Kompresory

Energeticky náročný proces

Ale to je velmi energeticky náročný proces – zejména kvůli tomu, že jsou nádrže dvakrát hlubší než normálně. Každý rok čistička upraví průměrně 6,5 až 7 milionů metrů krychlových odpadních vod. Tento proces odpovídá za 40 % celkové spotřeby energie závodu.

Investice do energeticky účinného řešení s jednoduchou údržbou

Stlačený vzduch potřebný pro biologický proces byl dříve přiváděn pěti jednostupňovými kompresory. Jelikož tyto stárnoucí kompresory vyžadovaly velmi nákladnou generální opravu, začalo se hledat nové energeticky účinnější řešení. Odstředivá dmychadla s magnetickými ložisky představovala nejlepší možnost, jelikož výjimečná hloubka nádrží vyžaduje poměrně vysoký tlak. „Odstředivá dmychadla nám poskytují ještě vyšší tlak, než jakého jsme dosahovali s předchozími šroubovými kompresory,“ vysvětluje Schweinforth. „Koupili jsme nová dmychadla s tím, že budou energeticky účinnější a méně náročná na údržbu,“ říká ředitel čističky Karl-Heinz Schröder.


“ Nyní, když používáme odstředivá dmychadla od společnosti Atlas Copco, ušetříme každý rok přibližně 15 000 EUR za údržbu, energie a zdroje v porovnání se šroubovými kompresory. ”

Karl-Heinz Schröder , Ředitel závodu

Bezmazný stlačený vzduch dle požadavků

Instalace dmychadla ZB VSD v Putzhagenu

Třírychlostní odstředivá dmychadla poskytují 2500 až 7500 Nm³ bezmazného stlačeného vzduchu za hodinu v závislosti na množství odpadních vod a intenzitě znečištění. Součinnost zajišťuje hlavní řídicí systém ES 130 společnosti Atlas Copco. Systém řízení procesu určuje množství potřebného vzduchu na základě obsahu kyslíku v nádržích. „Zatím stále ještě používáme regulátor s konstantním tlakem,“ říká Schröder. „Dalším krokem bude optimalizace tohoto řídicího procesu a integrace regulátoru proměnlivého tlakového výkonu. Doposud jsme zbytečně ztráceli velké množství energie, protože provoz běžel proti zavřeným šoupátkovým ventilům při konstantním tlaku 1020 mbar. Při použití regulátoru proměnlivého tlakového výkonu je všech osm šoupátkových ventilů spojeno a tlak lze upravit na základě poptávky, což nám umožní snížit hodnotu používaného tlaku.“