Elektrárna Ibbenbüren snižuje potřebu energie o 18 %

Elektrárna Ibbenbüren v německém Severním Porýní-Vestfálsku snižuje potřebu energie o 18 % a stále spoléhá na optimální průtok vzduchu. Klíčem k tomuto úspěchu jsou 3 odstředivá dmychadla ZB VSD od společnosti Atlas Copco. Používají se k přívodu oxidačního vzduchu v zařízení pro odsiřování spalin.


Vzduch bez obsahu oleje chytrá řešení Třída 0 Dmychadla

Dmychadla kombinující účinnost a výkon

Turbodmychadla nejenže snížila potřeby energie o 18 %, ale nabízí také optimální spolehlivost. Bezmazná dmychadla nevyžadují téměř žádnou údržbu díky motoru s permanentním magnetem.

Dodávka přesného množství vzduchu

“Odsiřování spalin je velmi komplikovaným procesem. Příliš málo vzduchu je stejně špatné jako jeho nadměrné množství. Dmychadla ZB 130 VSD s regulací otáček nám umožní ušetřit 18,1 % za energie v porovnání s dřívější instalací.”

Manfred Hollekamp, process specialist.

Společnost spaluje antracit, který se těží přímo vedle elektrárny. Aby bylo možné odsířit jakékoliv výsledné spaliny v dvouokruhových absorbérech, musí společnost RWE dodat přesně stanovené množství oxidačního vzduchu. „Jinak se síra připeče a zatvrdne kdekoliv v instalaci,“ vysvětluje Hollekamp. „Příliš málo vzduchu je stejně špatné jako jeho nadměrné množství.“ To by mohlo způsobit příliš brzké reakce nebo zahájení reakcí na špatném místě zařízení. Společnost RWE má tento proces pod řádnou kontrolou pomocí 3 nízkotlakých odstředivých kompresorů typu ZB 130 VSD. Všechny stroje mají regulaci otáček s technologií pohonu s proměnnými otáčkami, což umožňuje přesné nastavení průtokového množství.

Přesnost a řízení dmychadla

Elektrárna Ibbenbüren

Systém je navržen se 3 turbodmychadly ZB schopnými poskytovat průtokové množství až 13 680 m³/h, ale není požadováno více než 12 000 m³/h. Požadovaný tlak vzduchu dodávaného do zařízení na odsiřování spalin (REA) je v průměru nižší než 1 bar podle požadavků společnost RWE. „To do značné míry závisí na procesu,“ vysvětluje Hollekamp. „V současnosti běží každý stroj s tlakovými přírůstky přesně 0,6 bar.“ Kompresory Atlas Copco udržují v procesu zcela stabilní tlakové pásmo, čímž se zvyšuje efektivita systému. Požadovaný tlak je výsledkem zpětného tlaku vedení a statického zpětného tlaku kapalné jímky v absorbérech zařízení REA, kde je vzduch rozptylován pomocí trysek. Celkové řízení kompresorů je typickou součástí několika investic společnosti RWE. Řízení znamená flexibilitu a flexibilita zlepšuje ziskovost elektrárny na současném energetickém trhu.

“Výkon turbodmychadel ZB byl ve skutečnosti o 8 až 9 procent vyšší, než společnost Atlas Copco slíbila.”

Uwe Jäkel , konzultant v oddělení nákupu a strojového vybavení

Matematicky potvrzené zisky

Matematik ze společnosti došel k závěru, že stroje Atlas Copco na základě součástí a konstrukčního provedení potřebují méně energie než ostatní výrobky, které byly posuzovány. Výsledek – o 18 % nižší spotřeba energie v zařízení REA – již potvrdil očekávání společnosti RWE a navíc získala další výhody: „Výkon turbodmychadel ZB byl ve skutečnosti o 8 až 9 procent vyšší, než společnost Atlas Copco slíbila,“ říká Uwe Jäkel. „To je nejen hospodárné, ale také dobré pro životní prostředí,“ říká Manfred Hollekamp. „Každý den elektrárna spálí méně uhlí na vyrobenou kilowatthodinu.“