Společnost Hoffman Mineral spoléhá na bezmazná šroubová dmychadla ZS 132

Ve svém novém procesu drcení a rozmělňování křemeliny spoléhá společnost Hoffman Mineral na šroubové dmychadlo ZS nabízející čistý a efektivní bezolejový vzduch pro pneumatickou přepravu a separaci vzduchem.

Bezmazné Dmychadla Třída 0 chytrá řešení Rotační šroubové

Společnost Hoffmann Mineral vyžaduje 5000 standardních kubických metrů bezolejového stlačeného vzduchu za hodinu o tlaku 0,8 bar a stanovené teplotě. Výrobce zjistil, že společnost Atlas Copco nabízí nejúčinnější řešení pro tento účel. Šroubové dmychadlo Atlas Copco ZS 132 zajišťuje přesnou regulaci vyžadovanou pro proces a potřebuje o třetinu méně energie než nejlepší dostupné řešení pro požadované průtokové množství.

Automatizace vyžaduje spolehlivou nepřetržitou dodávku čistého stlačeného vzduchu

„V našem odvětví se používá vysoká úroveň automatizace,“ vysvětluje Dr. Karlheinz Schmidt, výrobní a technologický ředitel oddělení zpracování křemeliny společnosti Hoffmann Mineral GmbH sídlící v německém Neuburgu na Dunaji. „Naše společnost investovala mnoho peněz, včetně investic do proticyklických opatření, a nepřetržitě roste. Naší poslední investicí je separační mlýn, včetně separátoru, který používáme k drcení hrudek křemeliny vznikající tepelným zpracováním v novém procesním kroku.“

“Klíčovým prvkem je, že na rozdíl od všech ostatních mlýnů toto zařízení nepracuje mechanicky, ale namísto toho využívá stlačený vzduch. Tento postup je pro náš výrobek i pro naše stroje mnohem jemnější.”

Dr. Karlheinz Schmidt , Výrobní a technologický ředitel, společnost Hoffmann Mineral GmbH

Koneckonců, mechanické mlýny, neboli „nárazové mlýny“, pracují velmi abrazivním způsobem: zařízení se opotřebují pouze po několika tisících provozních hodinách a obrušování způsobuje znečištění vyráběných produktů. „Výrobky šednou a stávající se vodivými,“ říká jeden z inženýrů a pokračuje ve vysvětlování: „Pro naše zákazníky v rámci různých aplikací je každá z těchto vlastností nežádoucí.“

Výrobky společnosti se používají v průmyslu jako přísada do gumy (asi 70 %), barev a laků. Ve společnosti Atlas Copco našel tento podnik, to co hledal, ve formě bezmazného kompresního šroubového dmychadla ZS 132 s otáčkami, které se regulují pomocí samostatného frekvenčního měniče. „Výhodou je, že je stroj navržen, aby dodával tlak 0,3 až 1,2 bar. To je rozsah, který přesně potřebujeme. Pomocí jiného šroubového kompresoru bychom museli stlačovat vzduch na 3 bar a poté tlak znovu snižovat, což pro nás bylo nepřijatelné.“ Nároky společnosti také vylučovaly alternativní přístup použití Rootsova dmychadla, jelikož by bylo schopné poskytovat tlak pouze 0,9 bar, a má tedy své výrazné limity.

“Instalovaný výkon je 132 kW. To je mnohem méně než 200 kW druhého nejlepšího řešení, které bylo nabízeno jiným dodavatelem. To znamená, že při plné kapacitě stroj spotřebovává minimálně o třetinu méně energie.”

Dr. Karlheinz Schmidt , Výrobní a technologický ředitel, společnost Hoffmann Mineral GmbH