Šroubové dmychadlo ZS VSD přináší efektivitu do procesu úpravy odpadních vod

Bezmazné šroubové dmychadlo ZS VSD dodává vzduch aerobním bakteriím v zařízení na úpravu průsakových vod v centru pro zpracování odpadu v Münsteru.

Bezmazné Třída 0 chytrá řešení Rotační šroubové Čištění odpadních vod Dmychadla Kompresory

Šroubové dmychadlo ZS VSD dodává bezmazný vzduch bakteriím

Čistička odpadních vod v německém Münsteru

Nízkoúdržbová technologie a integrovaný frekvenční měnič byly rozhodujícími faktory pro použití energeticky úsporného modelu ZS 55+ VSD.

Instalace zpracovává průsakové vody ze dvou centrálních skládek odpadu, z nichž jedna je v provozu již 15 let.
„Jedna skládka již byla uzavřena,“ vysvětluje vedoucí provozu Christian Lüke. „Ale voda bude prosakovat dlouho a my ji musíme upravit v hlavním zařízení na úpravu odpadních vod před jejím konečným vyčištěním.“

Komunální odpad, který zde byl ukládán, obsahuje navzdory třídění odpadu zbytky léků, nádoby s potravinářským olejem nebo obaly barev a laků, které vydrží desetiletí.
„Některé složky se mohou nakonec dostat na skládku i přes maximální snahu o třídění odpadu,“ říká Lüke.

“ „Necítím zde žádný zápach,“ komentuje situaci návštěvník, který vstupuje do provozu na úpravu průsakových vod v centru pro zpracování odpadu v Münsteru. ”

visitors of the plant

Provozní přetlak až 1,2 bar

Řada bezmazných šroubových dmychadel ZS je navržena pro průtoková množství přibližně 250 až 4600 m³/h a provozní přetlak až 1,2 bar. Ve stroji v Münsteru je instalována integrovaná regulace otáček (pohon s plynulou regulací VSD), která se automaticky nastavuje podle přesných aktuálních požadavků na dodávku vzduchu. Otáčky starých dmychadel mohly být regulovány pouze pomocí vnějších frekvenčních měničů.

Model ZS 55+ poskytuje průtokové množství až 1680 m³/h a je schopen zvyšovat tlak v rozsahu 0,3 až 1,2 bar. Z můstku nad nádržemi můžete vidět hnědou bahnitou vodu. Usazovací nádrže, kde se nejprve průsakové vody čerpají, jsou šest až sedm metrů hluboké.

Provoz v Münsteru využívá energeticky úsporný proces denitrifikace proti proudu; to se provádí v první pětině nádrže, kde jsou aktivní anaerobní bakterie, které nepotřebují kyslík. Průsaková voda stéká přes přepad od části, kde se provádí vzduchem podporovaná nitrifikace. Jmenovitý tlak pro provzdušňování je přibližně 0,86 bar.

„Potřebujeme tlak 0,6 až 0,7 bar, abychom pouze kompenzovali tlak vodního sloupce,“ vysvětluje Rasch, „a dalších 0,2 bar k nahuštění membrán provzdušňovacích potrubí.“

Zatímco šroubové dmychadlo Atlas Copco ZS VSD pracuje v instalaci trvale, jedno ze dvou rotačních Rootsových dmychadel se zapíná pouze při velkém požadavku na vzduchu. Třetí dmychadlo funguje jako záložní zdroj a používá se střídavě s druhým starým zařízením.

Výhody pohonu s plynulou regulací

“ „Přímý pohon a integrovaný frekvenční měnič byly rozhodujícími faktory,“ říká Christian Lüke o rozhodnutí nakoupit model ZS 55+ VSD, když mělo jedno ze tří starých pístových čerpadel poškozený motor a oprava by byla příliš nákladná. ”

Christian Lüke , ředitel čistírny odpadních vod v německém Münsteru

„Tyto starší stroje měly větší nároky na údržbu kvůli pohonu klínovým řemenem mezi motorem a převodovkou než šroubové dmychadlo Atlas Copco, kde motor a element kompresoru vytváří jednu jednotku,“ říká Lüke. Motor s řízeným pohonem a šroubový element jsou namontovány na skříni převodovky.

„Bakterie mohou bez provzdušňování přežít pouze půl dne,“ zdůrazňuje inženýr, „takže si musíme být jisti, že bude dmychadlo pracovat absolutně spolehlivě.“

Nový kompresor splňuje tento požadavek a zajišťuje nepřerušovanou dodávku bezolejového stlačeného vzduchu.