Dmychadlo ZB VSD přineslo o 40 % vyšší efektivitu německé čističce odpadních vod

Odpadní voda ze závodu Leverkusen Chempark a okolních domácností je biologicky rozložitelná – vyžaduje to ale nepřetržitou dodávku stlačeného vzduchu. Tento proces zajišťuje společnost Currenta a od roku 2007 se provzdušňování otevřené nádrže provádí pomocí odstředivých vzduchových dmychadel od společnosti Atlas Copco, která nahradila klasické povrchové provzdušňovače.

Odstředivá vzduchová dmychadla s regulací otáček pracují celý den

Norbert Meier-Külschbach, který je zodpovědný za provoz závodu, vysvětluje: „Bakterie jsou bez kyslíku aktivní pouze několik hodin. Takže má nepřetržitá dodávka vzduchu zásadní význam.“ Proto společnost Currenta podepsala se společností Atlas Copco servisní smlouvu na pět let a instalovala systém dálkové údržby Air-Connect. Jakékoliv poruchy v instalaci jsou okamžitě ohlášeny centrální kanceláři ve společnosti Atlas Copco. Společnost může získat externí přístup k řídicímu systému nebo v případě potřeby odeslat technika na místo instalace.

O 40 % lepší účinnost – a větší odolnost

Kompresorovna společnosti Currenta

O 40 % lepší účinnost – a větší odolnost. Byly instalovány čtyři stroje ZB, z nichž dva nebo tři pracují celý den, v závislosti na stupni znečištění odpadní vody, a čtvrtý slouží jako záložní jednotka. „Provoz čističky je 365 dní v roce, 24 hodiny denně.“ Turbodmychadla jsou bezmazné jednostupňové stroje ZB 160 VSD s regulací otáček, které jsou řízeny pro optimalizaci využití energie pomocí řídicí jednotky ES 130T vyšší třídy. Touto samostatnou řídicí jednotkou lze také dovybavit stávající instalace. Motory mají bezkontaktní elektromagnetický systém ložisek, který minimalizuje nároky na údržbu. Rotor je také namontován na samotné hřídeli motoru; tím se zcela eliminují převody, je umožněna špičková výkonnost a nejsou vyžadována dodatečná maziva, takže se do dmychadla nemůže dostat olej. V porovnání s konvenčními rotačními Rootsovými dmychadly, tento typ pohonu dosahuje potenciálních úspor energie 30 až 40 %. Ty mohou být v individuálních případech ještě významně vyšší.

Podle vyjádření Meier-Külschbacha potřebuje společnost Currenta také turbínovou technologii, protože normální rotační Rootsova dmychadla mohou poskytovat přetlak pouze 1 bar. V čističce odpadních vod je kvůli hloubce vody a potrubnímu systému se speciální membránou umístěnému na dně nádrže vyžadován podstatně vyšší tlak.

“ Důležitá pro nás byla rovněž kompaktní konstrukce strojů, obzvláště, vezmeme-li v úvahu konstrukční situaci v Uerdingenu, kde hodláme používat nové kompresory a chceme jednoho dodavatele, který dodá zařízení do obou závodů. ”

Norbert Meier-Külschbach , Vedoucí provozu čističky odpadních vod, společnost Leverkusen Chempark

Bezmazné Čistá voda. Švédská spolehlivost Třída 0 Čištění odpadních vod Odstředivé Vzduch bez obsahu oleje Dmychadla