Bezmazná šroubová dmychadla ZS VSD zvyšují energetickou účinnost čističky odpadních vod Versmold o 10 %.

Dvě bezmazná šroubová dmychadla ZS 55+ společnosti Atlas Copco s pohonem s proměnnými otáčkami (VSD) poskytují energeticky účinně stlačený vzduch pro úpravu odpadních vod v čističce v německém Versmoldu. Díky účinnosti technologie VSD dosáhla čistička 10% úspory nákladů za energie, což znamená nižší poplatky pro zákazníky.

Průmyslové a domácí čištění odpadních vod

Kompresorovna společnosti Vesmold

Tato čistička ročně upraví přibližně 3 miliony metrů krychlových odpadních vod. Šedesát procent z tohoto objemu představuje průmyslové odpadní vody, zbytek jsou odpadní vody z versmoldských domácností. Pro tuto čističku je specifický vysoký podíl průmyslových zákazníků, kteří vytváří různá množství vysoce znečišťující zátěže a nadprůměrná množství fosfátů, což zvyšuje nároky na čističku. Technologie čištění vody, měřicí technologie, systém řízení procesu a technologie stlačeného vzduchu musí umožňovat rychlou detekci úrovně znečištění odpadních vod a zajistit odpovídající opatření. Nitrifikace a denitrifikace probíhá současně ve dvou provzdušňovacích nádržích. Biologický proces aerobního rozkladu je nejprve zásoben kyslíkem přes deskové provzdušňovače. Během následující anaerobní fáze dochází pouze k promísení objemů nádrží. Každá z nádrží je zásobena kyslíkem pomocí třech dmychadel.

“Po zkušebním provozu jsme mohli jasně konstatovat, že dmychadlo od společnosti Atlas Copco je o 10 % účinnější než naše ostatní stroje.”

Khosrow Ghobadi, Ředitel čističky ve Versmoldu

Zkušební provoz potvrdil úspory energie

Řídicí funkci přebírá bezmazné šroubové dmychadlo ZS 55+ VSD společnosti Atlas Copco s pohonem s proměnnými otáčkami. Dvě tato dmychadla spolu s dvěma dmychadly od jiného výrobce poskytují stlačený vzduch o průtoku 1500 až 3500 m³/h s cílovým přetlakem 500 mbar, maximálně 600 mbar. Průtok je automaticky přizpůsobován pohonem s proměnnými otáčkami přesné poptávce po vzduchu. „Dmychadla od společnosti Atlas Copco jsou kompaktní a nevyžadují příliš úprav,“ pochvaluje si vedoucí závodu Khosrow Ghobadi. „Stroj jsme bez problémů snadno připojili k systému řízení procesu.“ Původně však byla dmychadlem ZS+ vybavena pouze jedna nádrž, „protože jsme si chtěli ověřit, zda lze dosáhnout slibovaného zvýšení účinnosti,“ podotýká Ghobadi. „Po zkušebním provozu jsme mohli jasně konstatovat, že dmychadlo od společnosti Atlas Copco je o 10 % účinnější než naše ostatní stroje.“ Poté bylo pořízeno druhé šroubové dmychadlo od společnosti Atlas Copco. „Tyto dva stroje běží bez problémů již dva roky,“ uzavírá Ghobadi. „Vyžadují pouze rutinní údržbu.“

Bezmazné Vzduch bez obsahu oleje Dmychadla Bezmazné kompresory Třída 0 Rotační šroubové