Nižší spotřeba plynu díky využití odpadního tepla

Společnost Wernsing Feinkost potřebuje 24 hodin denně procesní teplo. Část z potřebného množství 350 kW dokáže pokrýt teplem vzniklým stlačováním ve vzduchových kompresorech. Jak? Prostřednictvím bezmazných šroubových kompresorů Atlas Copco ZR se systémem využití odpadního tepla

Šroubové kompresory Řešení využití odpadního tepla Potravinářský průmysl a výroba nápojů Bezmazné kompresory Rotační bubnové sušiče Třída 0

Společnost Wernsing Feinkost GmbH se sídlem v Addrup-Essenu produkuje potraviny pro maloobchod a pohostinství. Množství výrobních závodů, zejména pak dopravní a balicí linky, nepřetržitě využívají stlačený vzduch, protože typicky běží ve třísměnném provozu. Pro Hartwiga Sibbela, který má na starosti ekologický a energetický management, jsou to ideální podmínky pro zvážení využití odpadního tepla.

“ Teplo se vytváří při stlačování vzduchu a kompresory se musí neustále chladit. Potřebovali jsme toto teplo využít v naší kotelně k předehřátí měkké vody pro generování páry, protože ho v této formě můžeme využívat jako procesní teplo po celý rok. ”

Hartwig Sibbel , Ekologický a energetický management, Wernsing Feinkost GmbH

Teplo o výkonu až 350 kW

Na základě přesného měření spotřeby stlačeného vzduchu společnost Atlas Copco navrhla kompresorovou stanici se dvěma kompresory: vodou chlazeným bezmazným modelem ZR 250 VSD a šroubovým kompresorem ZR 160 s celkovým instalovaným výkonem 410 kW.
Vodní chlazení se skvěle doplňuje s využitím odpadního tepla, protože chladicí voda o teplotě až 90 °C dokáže velmi snadno transportovat kompresní energii přes tepelný výměník do topného okruhu v kotelně.
Protože se dva kompresory používají téměř na maximum své kapacity, je k dispozici topný výkon až 350 kW – což odpovídá 80 až 85 % vstupního elektrického příkonu. Opětovně využitá energie redukuje spotřebu plynu v potravinářském závodu. Současně to přispívá k ochraně klimatu, protože se do atmosféry vypouští méně oxidu uhličitého.
„Náklady na tepelnou rekuperaci nebyly nijak vysoké,“ pochvaluje si Hartwig Sibbel. Nové kompresory byly instalovány v blízkosti kotelny, což znamená, že v podstatě stačil jeden tepelný výměník.
Pro ještě větší efektivitu generování stlačeného vzduchu společnost Wernsing rovněž instalovala systém ES pro řízení a sledování energetických úspor.

Vysoce kvalitní suchý stlačený vzduch

Společnost Wernsing si vybrala produkt od společnosti Atlas Copco kvůli jeho periferiím. Adsorpční sušiče řady MD zajišťují konzistentní dosažení tlakového rosného bodu −30 °C.
„Některé rozvody vedou venku a v chladírenských částech,“ vysvětluje ekologický a energetický manager. „Proto je tlakový rosný bod ještě důležitější, aby voda nekondenzovala v systému stlačeného vzduchu, kde může ohrožovat ventily a válce.“ Rotační bubnové sušiče využívají horký stlačený vzduch k regeneraci pohlcovače vlhkosti, a nepotřebují tak žádnou přídavnou energii.

Bezpečnost potravin zajištěná vzduchem bez obsahu oleje

Pro společnost Wernsing bylo rovněž důležité, aby byl procesní stlačený vzduch generován výhradně bezmaznými kompresory: „Vyrábíme potraviny a musíme vyloučit i nepatrnou možnost kontaminace olejem.“ A tím si může být jistý, protože všechny kompresory ZR od společnosti Atlas Copco mají certifikaci ISO 8573-1 třídy 0.