Atlas Copco Česká republika - Kompresory
Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Produkty
Power Technique
Řešení
Výrobky
Power Technique
Systémy skladování energie
Kompresory
Řešení
Produkty
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Vývěvy se vstřikem oleje
Vrtačky
Produkty a řešení
Systémy skladování energie

Virtuální hřídel pro vzduchové kompresory na výrobu PET lahví

Obecně platí, že kompresory jsou připojeny k jednomu stroji, který vyrábí energii. Při spuštění musí tento přístroj vyrobit přibližně sedmkrát až desetkrát více energie, než je nutné k provozu profuku PET lahví. To představuje obrovské náklady, protože společnosti musí za tento nárůst spotřeby elektřiny platit. Vyvinuli jsme způsob, jak se vyhnout takovému obrovskému špičkovému proudu, který vzniká při spouštění kompresorů.
Místo jednoho stroje používáme dva a propojujeme je „virtuální hřídelí“. Ta prakticky spojuje oba stroje pomocí našich vlastních patentovaných algoritmů. Tyto dva stroje se tak nespouští současně, ale s daným časovým rozestupem. Jeden ze strojů tak poskytuje přibližně 60 % potřebné energie a druhý stroj dodává zbytek energie. Výsledkem je, že proud nutný ke spuštění obou strojů je mnohem menší, takže ve vzájemné kombinaci jsou kompresory mnohem energeticky účinnější, což vede k nižším celkovým nákladům na vlastnictví.

Výroba PET