Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Společnost Cargill dosahuje svých cílů pro obnovitelnou energii pomocí technologie VSD

Od svého založení turecká továrna společnosti Cargill v Orhangazi snížila svoji celkovou spotřebu elektřiny o přibližně 6000 MWh a spotřebu zemního plynu o přibližně 1,7 milionu sm³. Továrna nadále zvyšuje laťku prostřednictvím nových projektů zaměřených na energetickou účinnost. V rámci jednoho z těchto projektů došlo k nahrazení kompresorů s konstantními otáčkami za bezmazné kompresory ZT 90 VSD FF s pohonem s proměnnými otáčkami. Společnost Cargill si stanovila cíle udržitelnosti s ohledem na životní prostředí, které zvyšují efektivitu využití energie a vody o 5 % na globální úrovni a snižují objem skleníkových plynů o 5 %. Společnost si stanovila za cíl zvýšit využití obnovitelné energie na 12,5 % v rámci celkového portfolia zdrojů energie. Společnost Cargill tento cíl již překročila, dnes činí podíl obnovitelné energie 13,5 % z celkové energie využívané společností Cargill. Společnost Cargill Turkey se zavázala dosáhnout těchto globálních cílů a nové projekty továrny v Orhangazi zaměřené na energetickou účinnost pomohou společnosti snížit spotřebu při současném zvýšení produkce.

VSD – pohon s proměnnými otáčkami Řešení využití odpadního tepla Bezmazné kompresory Třída 0 Kompresory

Technologie pohonu s proměnnými otáčkami (VSD) nahrazuje kompresory s konstantními otáčkami

ZT 90 VSD FF

Jedním z těchto projektů byla výměna kompresorů s konstantními otáčkami za bezmazné kompresory ZT 90 VSD FF s pohonem s proměnnými otáčkami. Bezmazné šroubové kompresory Atlas Copco byly ve skutečnosti v továrně používány již od jejího založení.

Situaci blíže upřesňuje Mustafa Cem Bilge, vedoucí údržby v továrně v Orhangazi: „Výjimečné na tomto novém kompresoru je možnost měnit otáčky, a tím i výstupní výkon dle cílových výrobních požadavků. Jelikož otáčky a výstupní průtok šroubového kompresoru přímo odpovídají spotřebovanému výkonu, jedná se o velmi účinný postup.“

Stlačený vzduch se používá jako zdroj energie nebo nedílná součást výrobního procesu téměř ve všech průmyslových odvětvích na světě. Okolo 10 % celkové globální spotřeby energie tak připadá na systémy stlačeného vzduchu.

Kompresory s pohonem s proměnnými otáčkami mohou snížit spotřebu energie až o 35 %. Naše kompresory navíc umožňují zužitkovat odpadní teplo a používat ho ve výrobním cyklu v podobě teplé vody, čímž se dále zlepšuje celková účinnost libovolného systému stlačeného vzduchu a snižuje celková spotřeba energie.

Není potřeba chladicí voda

Další výhodou našich bezmazných kompresorů je, že nevyžadují chladicí vodu. Cem Bilge vysvětluje, že zajištění chladicí vody pro provoz starých kompresorů si vyžadovalo nepřetržitý chod čerpadla.

„Toho jsme se taky zbavili. Naše náklady na energie se výrazně snížily a celý provoz je výrazně jednodušší.“

Když společnost Atlas Copco nabídla nové bezmazné kompresory s pohonem s proměnnými otáčkami, společnost Cargill Turkey a továrna v Orhangazi si uvědomily, že by tyto parametry mohly společnosti pomoci dosáhnout jejích cílů energetické účinnosti.

„Ve spolupráci s panem Bilgem jsme vytvořili projekt instalace kompresoru,“ říká Veli Ozgun Senol, Sales Engineer společnosti Atlas Copco. „Obě společnosti mají silné ekologické povědomí a jsme si jistí, že v továrně v Orhangazi dosáhne společnost Cargill výrazného snížení spotřeby energie.“

Upřednostňujeme energeticky účinné projekty a vybíráme vybavení, které odvádí více práce s nižší spotřebou energie. Rozhodli jsme se pro bezmazné kompresory s pohonem s proměnnými otáčkami, protože jsou v souladu s našimi cíli pro udržitelnost a účinnost.

Mustafa Cem Bilge , Vedoucí údržby v továrně Orhangazi