Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Jaké výhody přináší systém na využití odpadního tepla

Společnost Atlas Copco a společnost Nanium SA, výrobce polovodičů se sídlem v portugalském Vila do Conde, již 16 let spojuje úspěšné partnerství zaměřené na udržitelnou produktivitu. Od samého začátku si společnost Nanium vybrala naše bezmazné kompresory v kombinaci se systémy vysoušení a filtrace pro zajištění vysoce kvalitního vzduchu. Carlos Costa, ředitel správy infrastruktury ve společnosti Nanium, dodává: „Atlas Copco má obrovské zkušenosti v poskytování vybavení pro závody vyrábějící polovodiče s mimořádně vysokými požadavky na spolehlivost a kvalitu vzduchu.“

Řešení využití odpadního tepla Polovodiče Bezmazné kompresory

Náš výběr se zakládal na možnosti mít vybavení pracující při plné zátěži, přičemž by kompresor s proměnnými otáčkami umožňoval přizpůsobení produkce stlačeného vzduchu spotřebě provozu, čímž by byla zajištěna vysoká úroveň energetické účinnosti a optimální provozní podmínky pro kompresory.

Carlos Costa , Ředitel správy infrastruktury ve společnosti Nanium

Bezmazné vzduchové kompresory pro zvýšení energetické efektivity

picture

Tato společnost si vybrala kompresory, které jí pomohou snížit spotřebu energie v závodu. Společnost Nanium momentálně používá pět bezmazných vodou chlazených rotačních šroubových kompresorů, které má instalovány ve výrobě – tři jednotky ZR 300s, jednu ZR 315 VSD s pohonem s proměnnými otáčkami (VSD) a jednu ZR 400. Stlačený vzduch se používá téměř výhradně v čistých místnostech v přímém kontaktu s produkty ve výrobě. Proto je každý z těchto kompresorů kombinován s vyhřívaným adsorpčním sušičem s dmychadlem čisticího vzduchu nebo sušičem BD pro zajištění vysoce kvalitního rosného bodu (PDP < −40 °C). Společnost Nanium rovněž vyžaduje nepřítomnost oleje a nízké množství částic dle normy ISO 8573 třída 0 pro splnění jejích přísných předpisů.

Snížení spotřeby plynu o 90 %: ER 900

Kromě těchto pěti kompresorů společnost Nanium nedávno koupila jednotku ER 900 – systém pro správu ohřáté vody pro rekuperaci tepla u bezmazných vodou chlazených kompresorů.

Jednotka ER 900 rekuperuje teplo z kompresorů v podobě horké vody. Abychom uspokojili potřeby společnosti Nanium, upravili jsme kompresor společnosti tak, aby vypouštěl chladicí vodu o teplotě okolo 80 °C. Tato horká voda je čerpána do výměníku tepla, jehož sekundární okruh cirkuluje vracenou vodu do kotle. Výsledkem je výrazné snížení spotřeby plynu, který sloužil jako primární zdroj ohřevu.
„To nám umožnilo prakticky přestat používat naše kotle s plynovými hořáky, což vede k velkému snížení emisí CO2 a zároveň ke snížení nákladů za energie,“ říká Costa. Došlo tak ke snížení spotřeby zemního plynu o přibližně 90 procent. Navíc energie spotřebovaná kompresory je díky využití v systému rekuperace tepla rovněž levnější.

Optimální provozní doba kompresoru

Partnerství těchto dvou společností se zakládá nejen na vybavení, ale také na službách údržby poskytovaných společností Atlas Copco, kterých si společnost Costa váží, protože udržují „kompresory v chodu již 15 let, 24 hodin denně bez větších problémů a s výraznými úsporami.“