Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Čistička odpadních vod ušetří až 17 % za energii

Technologie šroubových dmychadel ZS VSD pomohla čističce odpadních vod Sandoz v indické Bombaji snížit celkovou uhlíkovou stopu o 1,5 % a spotřebu energie o 17 %. Navíc bylo dosaženo podstatně nižších hladin hluku.

Provzdušňování v čističce odpadních vod společnosti Sandoz bývalo zajištěno konvenčními Rootsovými dmychadly. Po problémech se spolehlivostí se společnost rozhodla přejít k dokonalým šroubovým dmychadlům. Spolehlivý výkon a úspory energie zajistila šroubová dmychadla ZS společnosti Atlas Copco s pohonem s proměnnými otáčkami.

Plnění ekonomických potřeb nízkých emisí skleníkových plynů pomocí dmychadel

chytrá řešení Čištění odpadních vod Dmychadla Třída 0 Kompresory

Jednotka ZS v úpravně odpadních vod Sandoz Mumbai
Stejně jako ve společnosti Sandoz se vzduchová dmychadla používají v procesech i v mnoha dalších oborech, zejména v těch, ve kterých se provozují čističky odpadních vod. Vzduchová dmychadla používaná k provzdušňování v nich obvykle představují až 70 % celkových nákladů na elektrickou energii. V procesu úpravy je třeba do provzdušňovacích nádrží dopravit značný objem vzduchu.

Nejnovější řada bezmazných energeticky úsporných objemových šroubových dmychadel společnosti ZS+ společnosti Atlas Copco je navržena pro splnění dnešních ekonomických potřeb nízkých emisí skleníkových plynů. Technologie pohonu s proměnnými otáčkami (VSD) je schopna přesně uspokojit poptávku po stlačeném vzduchu úpravou výdeje vzduchu podle jeho skutečné spotřeby, což snižuje spotřebu energie ve stavu bez zatížení. Výsledkem je podstatné snížení spotřeby energie.

Řešení stlačeného vzduchu pro kritické aplikace

„Strukturovaný přístup ke snížení dopadu aktivit společnosti na životní prostředí nám pomohl dosáhnout významného pokroku. Naše strategie řízení odpadu spočívá v prevenci jeho vzniku, snížení objemu a recyklaci před úpravou, spalováním nebo likvidací,“ říká Nitin Chaudhari, zástupce vedoucího technického oddělení společnosti Sandoz Pvt.

„Čistička odpadních vod má zásadní význam pro to, abychom splnili vše, co jsme slíbili. Nízkotlaká šroubová dmychadla společnosti Atlas Copco nám pomohla realizovat významný krok ke snížení nákladů na energii a udržení efektivního provozu závodu.“