Systémy využití odpadního tepla

Šetřete energii s kompresory GA se vstřikováním oleje nebo bezmaznými ZR kompresory

Kontaktujte nás

Energetická efektivita ve společnosti Atlas Copco

Děti vždy říkají pravdu!... Poslechněte si, co říkají o investicích naší společnosti do energeticky efektivních řešení.

Loading...

Snižte spotřebu energie, eliminujte emise, šetřete peníze

Stlačený vzduch je nezbytný pro průmyslovou výrobu. Zároveň patří mezi největší
spotřebitele energie. Proto kompresor, který při výrobě stlačeného vzduchu uspoří provozní náklady, má významný dopad na výdaje a životní prostředí.

Úspora nákladů a ochrana životního prostředí

Pokud si vezmeme typickou uhlíkovou stopu vzduchového kompresoru – od fáze návrhu po recyklaci zařízení – energie spotřebovaná při jeho používání má na svědomí 99 % emisí CO2.

Protože spotřeba energie rovněž typicky reprezentuje více než 80 % nákladů na životní cyklus kompresoru, má úspora energie v systémech stlačeného vzduchu výrazný dopad na šetření životního prostředí ale také na hospodářský výsledek.

Zatímco systémy stlačeného vzduchu obecně generují přibližně 10 % celkové spotřeby průmyslové elektřiny, u některých závodů to může být až 40 % celkových nákladů za elektřinu.

Jakým způsobem funguje využití odpadního tepla z kompresoru?

Až 94 % elektrické energie se přemění na teplo vzniklé při kompresi. Bez využití odpadního tepla se toto teplo vyzáří do atmosféry prostřednictvím chladicího systému a sálání.

Horkou vodu získanou ze systému stlačeného vzduchu je možné využít pro sanitární účely a vytápění místností, je ale vhodná zejména pro procesní aplikace. V případě použití horké vody jako předehřáté vody pro kotle nebo přímo v procesech vyžadujících 70 až 90 °C je možné ušetřit cenné energetické zdroje, jako je zemní plyn a topný olej.