AIRPlan: smlouva „vše v jednom“ na dodávku stlačeného vzduchu - Atlas Copco Česká republika
Atlas Copco Česká republika - Kompresory
Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Power Technique
Řešení
Výrobky
Power Technique
Systémy skladování energie
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Vrtačky
Produkty a řešení
Systémy skladování energie

AIRPlan: smlouva „vše v jednom“ na dodávku stlačeného vzduchu

Nechte zařízení pro výrobu stlačeného vzduchu v rukou společnosti Atlas Copco a plaťte pouze za skutečnou spotřebu.

Kontaktujte nás

AIRPlan je smlouva „vše v jednom“ na dodávku stlačeného vzduchu.

Loading...

Zmenšete rizika

Zajišťujeme optimální spolehlivost při udržení nízkých nákladů za energie.

Dopřejte si maximální flexibilitu

AIRPlan je naše nejflexibilnější řešení, které poskytuje stabilní proud kvalitního stlačeného vzduchu dokonale přizpůsobeného provozním požadavkům.

Jednoduché a snadné

Ponechte nákup a starost o zařízení na společnosti Atlas Copco a plaťte pouze za skutečně spotřebovaný stlačený vzduch.

Jaký je rozdíl oproti vlastnění vlastních kompresorů?

Nákup instalace stlačeného vzduchu má velký dopad na kapitálové výdaje. Kromě hodnoty investice je potřeba myslet i na řadu dalších nákladů: náklady na správu, přepravu a instalaci a kapitálové náklady atp. Se smlouvou AIRPlan nemusíte kupovat žádné vybavení. Všechny výdaje za stlačený vzduch jsou součástí provozních nákladů. A ušetříte peníze na jiné investice, které mohou přinést další obchodní příležitosti.

Co když se moje poptávka po stlačeném vzduchu změní?

Velké změny ve výrobním procesu, např. rozšíření či zúžení produkce, nové investice, metody či technologie, to vše může znamenat, že instalace na výrobu stlačeného vzduchu, do které jste investovali, již není tím nejvhodnějším řešením pro vaše potřeby. Služba AIRPlan nabízí jedinečnou flexibilitu rychlého přizpůsobení vybavení novým požadavkům. A to opět bez nutnosti investic či zdlouhavých schvalovacích procesů, což zvyšuje vaši efektivitu a šetří čas i peníze.

Jakých úspor dosáhnu?

Se službou AIRPlan neexistují investiční náklady za zařízení. Náklady za AIRPlan jsou předvídatelné a transparentní a jsou tvořeny pevným poplatkem a proměnlivou složkou na základě skutečných provozních hodin kompresorů. Služba AIRPlan zahrnuje pravidelnou údržbu a modernizaci, které pomáhají eliminovat prostoje a náklady za energie.

Jak předejít neočekávaným nákladům?

Pokud dojde k poruše nebo je potřeba oprava, mohou takové nepředvídané náklady vážně narušit váš rozpočet. Služba AIRPlan je náš závazek spolehlivě dodávat vysoce kvalitní stlačený vzduch s minimálními prostoji. Spojení kompletní podpory, monitorování systému, proaktivních oprav a havarijní služby zajišťuje udržitelnou spolehlivost a maximální dobu provozuschopnosti.