První představení největšího sériového hydraulického kladiva na světě v Německu

Naše desetitunové hydraulické kladivo HB 10000 se v průběhu let stalo mezinárodním bestsellerem. Nyní slavíme první prodej tohoto demoličního kladiva v Německu. Společnost Mendiger Basalt používá stroj HB 10000 pro těžbu štěrku od ledna 2016 a vzhledem k jeho vysokým úrovním efektivity a výkonu nyní zvažuje, že jej použije jako komerční alternativu odstřelování.

Hydraulic Breakers Application Story

O 30 % více výkonu

HB 10000 Mendiger Basalt

Stroj HB 10000 je používán k dobývání čediče ze spodního čedičového lávového příkrovu ve stěně lomu blízko Mendigu. Společnost Mendiger Basalt úzce spolupracuje se společností A.B.T. Abbruchtechnik GmbH, která má dvanáctileté zkušenosti jako obchodní partner společnosti Atlas Copco. Společnost A.B.T. pomáhá pomocí svých rozsáhlých odborných znalostí v oblasti služeb společnosti Mendiger Basalt dosáhnout nejvyššího výkonu demoličního kladiva při těžbě společně s maximální dostupností a efektivitou. V minulých třech letech společnost v lomu u Mendigu velmi úspěšně používala stroj HB 7000. Když tento stroj v polovině roku 2015 dosáhl meze svého výkonu, bylo snadné přijmout rozhodnutí o přechodu na stroj HB 10000. Společnost Mendiger Basalt dlouho zkoumala alternativy metod dobývání kamene, protože používání výbušnin v citlivých oblastech je v důsledku otřesů velmi složité. Společnost používá hydraulická kladiva pro přímou těžbu společně s alternativními výbušninami a řadou zařízení pro mechanickou demolici. Tuto metodu společnost používá k dobývání čedičové lávy, čediče a vulkanického tufu ve svých pěti lomech. Na přilehlé pile a drtičce vyrábí 50 zaměstnanců podkladový štěrk a také jakostní mletý štěrk a vysoce kvalitní řezané produkty.

“Stroj HB 7000 nám ukázal správnou cestu, kterou bychom se měli vydat, a v mnoha oblastech byla úderná síla tohoto demoličního kladiva pro naše potřeby dostatečná (těžební výkon 120 t/h). Nicméně jsme zjistili, že mnohé oblasti jsou obzvláště tvrdé a zhutněné a jejich uvolnění je náročnější. Výkon stroje HB 10000, který poskytuje přibližně o 30 % větší energii nárazů, je velmi impozantní a umožnil nám otevřít ke komerčním účelům oblasti, v nichž je těžba obtížnější.”

Rainer Krings , Generální ředitel společnosti Mendiger Basalt

Plynulý proces, srovnatelné náklady

HB 10000 Mendiger Basalt

Zleva: Heiko Sterz (Atlas Copco), Ralf Kretschmer (ABT), Rainer Krings (Mendiger Basalt), Dominik Faupel (Atlas Copco)

Po mnoha letech bourání tvrdého kamene bez výbušnin zodpovědný vedoucí pracovník v Mendigu zjistil, že náklady na používání hydraulického kladiva nejsou výrazně vyšší než v případě konvenčních trhacích prací, protože při provádění trhacích prací je nutné do celkových nákladů procesu drcení zahrnout náklady na veškeré další zmenšování. Rainer Krings oceňuje přínos přípravy materiálu k drcení v jednom pracovním kroku. „Kromě toho neztrácíme čas v důsledku bezpečnostních opatření a uzavřených zón vyžadovaných při práci s výbušninami.“