Největší sériové hydraulické kladivo si odbylo premiéru v Brisbane, hlavním městě australského Queenslandu

Obrovské zvýšení produkce

Jim Dupuis, generální ředitel a majitel společnosti Earthmoving Contractors Pty Ltd (EMC), která se specializuje na podzemní a výkopové práce pro stavebnictví, utvářel historii tohoto roku tím, že se jeho firma stala první společností v Queenslandu, která převzala nové hydraulické kladivo Atlas Copco HB 10000 (10 t), a první společností v Austrálii, která používá demoliční kladivo této velikosti pro zemní práce velkého rozsahu uvnitř velkoměsta. Společnost EMC si za mnoho let vybudovala na queenslandském trhu výkopových prací velkého rozsahu pro podzemní podlaží budov velmi dobrou pověst. Zažívá silnou poptávku po svých službách od velkého množství developerů výškových budov v brisbanské oblasti.

Jim Dupuis se dělí o své zkušenosti se strojem Atlas Copco HB 10000

Společnost EMC používá první hydraulické kladivo HB 10000 pro zemní práce velkého rozsahu uvnitř velkoměsta.

K uspokojení této rostoucí poptávky po službách společnosti EMC spolupracovali manažer společnosti BA Equipment Group Rob Guerin a regionální manažer prodeje společnosti Atlas Copco Australia Alex Bennett se společností EMC na nalezení shody ohledně klíčových ukazatelů výkonu pro zkoušku demoličního kladiva Atlas Copco HB 10000, aby bylo možné posoudit jeho výkon, produkci, hladiny hluku a úrovně vibrací. Bourací kladivo bylo dodáno a uvedeno do zkušebního provozu ve Fortitude Valley v Brisbane v červnu 2016. Obsluhoval je generální ředitel společnosti EMC, Jim Dupuis. „HB 10000 vyláme více než dvojnásobek v porovnání s naším stávajícím sedmitunovým demoličním kladivem HB 7000,“ řekl generální ředitel společnosti EMC Jim Dupuis. Uvedl také, jak byl překvapen nízkými hladinami hluku a pohodlím při obsluze u tak velkého a výkonného demoličního kladiva. Úrovně vibrací byly měřeny pomocí kalibrovaného vybavení pro sledování vibrací. K vyloučení nesprávných nebo nekonzistentních hodnot byly použity dva typy monitorovacích přístrojů. Zjištěné úrovně vibrací byly v požadovaném rozmezí parametrů. Jim informoval, že to bylo velmi důležité, protože na hranici pracoviště pro zemní práce se nachází budova zařazená na seznam památek. Testována byla také produktivita. Společnost EMC vyznačila úsek 10 krychlových metrů nejtvrdší brisbanské horniny (Brisbane Tuff) a použila své sedmitunové demoliční kladivo pracující na plný výkon, které dokončilo práci za 10 minut. Poté byl test zopakován s desetitunovým hydraulickým kladivem Atlas Copco HB 10000. To práci dokončilo za 5 minut.

“ Při přepočítání na hodinu, den, týden, měsíc nebo rok se jedná o obrovské zvýšení produkce. ”

Jim Dupuis , Generální ředitel a majitel společnosti EMC

Veškerá zkušební kritéria byla splněna a Jim oznámil, že se s potěšením stane prvním majitelem stroje Atlas Copco HB 10000 v Queenslandu. Společnost EMC zaměstnává tým odborně vyškolených a zkušených pracovníků obsluhy a personálu pro práci na staveništích, který doplňuje investici do špičkových a vysoce produktivních hydraulických kladiv Atlas Copco a jejich příslušenství. Jim také vynakládá čas na zaškolení týmu společnosti EMC, aby maximalizoval investici do nejproduktivnějšího zařízení na světě. Společnost EMC svou investicí do hydraulického kladiva Atlas Copco HB 7000 (7 t) v roce 2011 jako první v Queenslandu razila cestu použití velkých hydraulických kladiv k výkopovým pracím pro podzemní podlaží budov. Od té doby společnost EMC zaznamenává rostoucí poptávku po svých službách pro firemní sektor, což v podstatě vytváří potřebu dokončit více výkopových prací v kratším čase.

Quarrying Hydraulic Breakers Rock excavation Demolition Mining Tunneling Application Story