Regulace plynu

Pevné polohy udržují plyn ve zvoleném stavu a snižují spotřebu paliva

Okamžitá výstraha

Kontrolka nízkého tlaku oleje pomáhá udržet motor v dobrém stavu

Snadná manipulace

Jediný zvedací bod a válce na řídicím oblouku usnadňují manipulaci na pracovišti

Vynikající trakce

Vyvážená konstrukce poskytuje vynikající trakci a manévrovatelnost

Menší opotřebení

Automatický zámek brání nadměrnému opotřebení tlumičů při zvedání a přepravě

Výkon při zhutňování

Vysoký ráz a rychlost zajišťují vynikající efektivitu zhutňování

Některé zeminy jsou náročnější než jiné

Jíl a naplaveniny jsou nejnáročnější zeminy, které může matka příroda nabídnout. Pro manipulaci s těmito zeminami uživatel potřebuje vysokou rázovou sílu a rychlost – právě to, co zajišťují stroje LT 6005 naší společnosti.

Technické údaje

Hutnicí pěchy LT 6005