Regulace plynu

Pevné polohy udržují plyn ve zvoleném stavu a snižují spotřebu paliva

Okamžitá výstraha

Kontrolka nízkého tlaku oleje pomáhá udržet motor v dobrém stavu

Snadná manipulace

Jediný zvedací bod a válce na řídicím oblouku usnadňují manipulaci na pracovišti

Vynikající trakce

Vyvážená konstrukce poskytuje vynikající trakci a manévrovatelnost

Menší opotřebení

Automatický zámek brání nadměrnému opotřebení tlumičů při zvedání a přepravě

Výkon při zhutňování

Vysoký ráz a rychlost zajišťují vynikající efektivitu zhutňování

Některé zeminy jsou náročnější než jiné

Jíl a naplaveniny jsou nejnáročnější zeminy, které může matka příroda nabídnout. Pro manipulaci s těmito zeminami uživatel potřebuje vysokou rázovou sílu a rychlost – právě to, co zajišťují stroje LT 6005 naší společnosti.

Technické údaje

Hutnicí pěchy LT 6005

Model  

LT 6005

230 mm – 9"

LT 6005

280 mm – 11"

Provozní hmotnost kg (lb) 69 (151) 70 (154)
Frekvence Hz (ot./min) 11,9 (714) 11,9 (714)
Amplituda mm (in) 65–75 (2,5–2,9) 65–75 (2,5–2,9)
Pracovní rychlost m/min (ft/min) 15–18 (49–59) 15–18 (49–59)
Vibrace na ruce/paže m/s² 6,4 6,4
Hlučnost, garantovaná Lw dB(A) 106 106
Akustický tlak zvuku působící na obsluhu Lp dB(A) 92 92
Rozměry      
Šířka desky mm (in) 230 (9) 280 (11)
Délka desky mm (in) 330 (13) 330 (13)
D × Š × V mm (in)

726 × 345 × 1084

(28,6 × 13,6 × 42,7)

726 × 345 × 1084

(28,6 × 13,6 × 42,7)

Motor      
Značka   Honda Honda
Model   GXR 120 GXR 120
Výkon kW (hp) 2,6 (3,48) 2,6 (3,48)
Číslo dílu   3382 0002 61 3382 0002 24
       
Příslušenství      
Vozík LTT, číslo dílu   3382 0003 48 3382 0003 48