Elektrické vzduchové kompresory

Uvažovali jste o elektrických mobilních vzduchových kompresorech? Pokud je vaše pracoviště připojeno k rozvodné síti, měli byste zvážit použití elektrického vzduchového kompresoru.

Žádné dieselové emise

Nízká hladina hluku

Snadné použití

Celkové náklady na vlastnictví

Zmenšené rozměry

Méně prostojů

Chcete se dozvědět více o elektrických mobilních vzduchových kompresorech?

Co je elektrický vzduchový kompresor?

Elektrický vzduchový kompresor je bezemisní verze vzduchového kompresoru. Stroj přeměňuje elektrickou energii na potenciální energii kompresí a zvyšováním tlaku vzduchu. Při rychlém uvolnění stlačeného vzduchu se kinetická energie uvolní a tuto energii pak lze použít k provozu různých průmyslových zařízení.

Jak funguje elektrický vzduchový kompresor?

Elektrický vzduchový kompresor je pneumatický stroj, který přeměňuje elektřinu na kinetickou energii kompresí a zvyšováním tlaku vzduchu. Tato kinetická energie se uvolní při rychlém uvolnění stlačeného vzduchu, což lze použít pro mnoho účelů. Elektrický vzduchový kompresor se snadno ovládá. Jednotku kompresoru stačí připojit k elektrické síti a můžete okamžitě začít používat stroj.

Jaké jsou výhody elektrického vzduchového kompresoru?

Elektrické vzduchové kompresory mají oproti neelektrickým verzím mnoho výhod. Stroje umožňují udržitelný provoz a snižují nároky uživatele na prostor. Jednotka neprodukuje emise, má nízkou hlučnost a snadno se používá. Celkové náklady na vlastnictví jsou nižší než u jiných variant a stroj má zvýšenou spolehlivost, což umožňuje kratší prostoje.

Jaké jsou různé typy elektrických kompresorů?

Existují dva typy elektrických kompresorů: s pevně stanovenými otáčkami (FS) a řízeným pohonem (VSD). Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma provedeními je způsob řízení motoru. U kompresoru s pevně stanovenými otáčkami dostává motor frekvenci a napětí v konstantní intenzitě. Řízený pohon naproti tomu automaticky upravuje otáčky motoru a elementy podle odběru vzduchu.

Jak funguje elektrický kompresor s řízeným pohonem (VSD)?

Kompresor s řízeným pohonem (VSD) automaticky upravuje otáčky motoru a elementy podle požadavků vaší výroby na vzduch. Kompresor zrychluje nebo zpomaluje motor podle potřebného vzduchu. To znamená, že jednotka VSD může pracovat kdekoli v rozsahu mezi minimálními a maximálními otáčkami a automaticky upravuje otáčky tak, aby produkce stlačeného vzduchu odpovídala odběru v reálném čase. Tato schopnost šetří energii, protože kompresor nemusí při každém zapnutí běžet stejnou rychlostí, což vede ke snížení provozních nákladů.

Jak funguje elektrický kompresor s pevně stanovenými otáčkami (FS)?

Jak název napovídá, kompresor s pevně stanovenými otáčkami vždy pracuje při stejných otáčkách. Je zkonstruován tak, že vždy odebírá množství energie potřebné k uspokojení maximální poptávky po stlačeném vzduchu, i když je poptávka nižší než maximální. Vzhledem k tomu, že se otáčky motoru nemohou měnit, kdykoli se mění poptávka po vzduchu, nastavuje se ventil přívodu vzduchu tak, aby mohlo ven proudit více či méně vzduchu.

Servis mobilního elektrického vzduchového kompresoru

Jaké jsou rozdíly v údržbě mezi vzduchovými kompresory a vzduchovými kompresory na elektrický pohon?

Vzhledem k tomu, že v kompresoru řady E-Air není žádný vznětový motor, není nutné provádět údržbu ani servis dílů pro vznětové motory. Realizace údržby elektrického kompresoru je tedy snazší a rychlejší. 

Jaké jsou servisní intervaly pro mobilní kompresory E-Air?

U mobilních kompresorů E-Air je třeba naplánovat větší servisní zásahy každý rok nebo každé 2000 provozních hodin namísto 1000 hodin u modelů s dieselovým pohonem. Rozhodně doporučujeme plánované kontroly na základě způsobu využití stroje u zákazníka, aby se předešlo možným poruchám. Jednotky na elektrický pohon tedy znamenají delší dobu provozuschopnosti s menší údržbou. 

Proč je důležité pravidelně kontrolovat elektrický vzduchový kompresor?

Delší doba provozuschopnosti je možná pouze s originálními náhradními díly, preventivní údržbou a kontrolami v pravidelných intervalech. Pro optimalizaci úrovně výkonu se doporučuje provádět plánované kontroly, aby byly problémy odhaleny včas a předešlo se možným poruchám. Předem dohodnuté kontroly, včetně například komplexní diagnostiky, jako je odběr vzorků oleje a testování vibrací, jsou součástí našeho servisního plánu celkové zodpovědnosti. Nezapomeňte, že jednotka sice neobsahuje žádné díly pro vznětové motory, ale elektrické díly je třeba kontrolovat a udržovat.

Jak mohu chránit svůj elektrický mobilní vzduchový kompresor během jeho doby životnosti?

Preventivní údržba je klíčem ke snížení prostojů elektrického mobilního vzduchového kompresoru. Pravidelnou preventivní údržbu zajišťujeme v rámci servisního plánu celkové zodpovědnosti. Plán zahrnuje veškerý doporučený servis, údržbu a opravy během životního cyklu stroje. Díky této nabídce servisu je vaše zařízení chráněno před vznikem nečekaných situací, protože rozsah pokrývá vše od nouzových situací až po rutinní servis! To znamená, že součástí krytí jsou i opravy ad hoc. V závislosti na podmínkách na pracovišti, aplikačních procesech a konkrétních potřebách jsme sestavili všestranný plán pro maximalizaci efektivity a provozuschopnosti a snížení vašich celkových nákladů na vlastnictví.

Je mobilní kompresor E-Air a jeho údržba dražší než u jiných podobných jednotek?

Naše elektrické mobilní vzduchové kompresory vám se správnou údržbou poskytnou nákladově efektivní řešení s nižšími prostoji a vyšší účinností. Investice do systému E-Air spolu se servisním plánem celkové zodpovědnosti vám zajistí klidnou mysl a nejnižší celkové náklady na vlastnictví.

 

 

Pokud vám nějaké informace chybí, dejte nám vědět

contact icon