Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Klíčové faktory při nákupu odvodňovacího čerpadla

Způsoby použití odvodňovacích čerpadel se značně liší. Proto je při výběru portfolia odvodňovacích čerpadel nezbytné, aby uživatelé zvolili všestranné zařízení, které bude zároveň produktivní, bezpečné a bezproblémové.

Zajistěte si bezplatnou konzultaci u některého z našich odborníků

Při výběru odvodňovacích čerpadel byste se měli zaměřit na pět klíčových aspektů:

odvodňovací aplikace

1. Efektivita

Když si uživatelé musí vybrat povrchové čerpadlo, obvykle volí větší velikosti a vycházejí z toho, že mohou pokrýt velké množství úloh, ale přitom často dochází k obětování energetické účinnosti. Technologický vývoj pomáhá snižovat spotřebu paliva a provozní náklady. V posledních letech byly představeny nové typy čerpadel speciálně navržených pro snížení spotřeby paliva v době nízkého zatížení, která se dokážou vyrovnat s kolísavými požadavky aplikací; bez vysokých nákladů na palivo nebo rizika spálení. Odvodňovacích čerpadla s úspornou spotřebou paliva Proto se doporučuje, aby zákazníci zvážili novější typy technologií, namísto pouhého opakování objednávek z minulosti. Větší není vždy lepší!

2. Velikost a pohyb

Odvodňovací čerpadla jsou nyní vyvíjena tak, aby byla menší a lehčí, a také aby se snadněji přesouvala a přepravovala jak na pracovišti, tak mezi nimi. V důsledku toho by měli kupující věnovat čas výběru čerpadla, které je vhodné pro použití na více pracovištích, kde mohou čerpadla pracovat, a zahrnout vestavěné funkce, které zlepšují pohyb a bezpečnost. Mnoho větších čerpadel má integrované možnosti přívěsu a také integrované zvedací nosníky nebo otvory pro vysokozdvižný vozík. Kupující by se měli zeptat, jaké možnosti výrobce přidal, aby napomohl bezpečnému pohybu čerpadla z jednoho pracoviště na druhé nebo v rámci pracoviště, kde je potřeba.

3. Všestrannost

Žádné dvě pracovní úlohy nejsou stejné. Z tohoto důvodu se doporučuje při výběru odvodňovacího čerpadla vybrat čerpadlo, které je vhodné pro více aplikací. Přezkoumání konstrukce součástí čerpadla a na jejich vzájemné spolupráce by proto mělo být prioritou. Následně by uživatelé měli zvážit čerpadla, jejichž součástí jsou tyto prvky: Řada příslušenství pro zvýšení výkonu při změnách aplikací. Výkon, který pokrývá více aplikací a nabízí různé možnosti. Modulární konstrukce, která umožňuje modernizaci nebo změnu stávajícího čerpadla, aniž by jej bylo nutné vyměnit za zcela nové.

4. Odolnost

Čerpadla musí fungovat spolehlivě v extrémních prostředích. Proto je důležité, aby zvolené čerpadlo bylo testováno a odolalo náročným a proměnlivým pracovním podmínkám ihned po zapnutí. Čerpadla by se navíc neměla ucpávat. Pokud se čerpadlo ucpe, sníží se průtok čerpané vody. Pokud dojde k ucpání, bude to mít vliv na výkon a pokud bude čerpadlo takto ponecháno v provozu delší dobu, může nakonec dojít k jeho spálení. Nestává se příliš často, že by uživatelé čerpali dokonale čistou vodu, takže některé složky způsobující ucpání představují riziko daného pracovního úkolu. Přední výrobci neustále zkoumají umístění dílů a zejména vstupní otvory a oblasti průchodu, aby je ochránili před problémy. Před výběrem odvodňovacího čerpadla by se uživatelé měli zeptat, jaké kroky výrobce podnikl, aby se zabránilo ucpání a zaručil konzistentní výkon.

5. Snadný servis

Prostoj je ztracený čas. Pokud jde o čerpání kapalin, může mít jakákoli ztráta z důvodu údržby a oprav katastrofální následky. Doporučuje se zvolit čerpadla s kombinací dlouhých servisních intervalů a jednoduchého servisu. Kromě toho se vzhledem k tomu, že se počítá každá sekunda provozní doby, doporučuje hledat čerpadla, která lze opravit během několika minut, nikoli hodin; čerpadla se snadným přístupem ke všem dílům a spotřebnímu materiálu. Servis je často nutné provádět vzdáleně nebo na pracovišti, a proto je při výběru odvodňovacího čerpadla velmi důležitá dostupnost a jednoduchost servisního balíčku.

Pojďme si to shrnout

Toto je obecný přehled některých klíčových věcí, na které je třeba dávat pozor při výběru odvodňovacích čerpadel pro vybudování parku čerpadel k pronájmu. Pokud jde o konkrétní aplikace, měli by kupující vždy probrat potřeby aplikace přímo s jejich výrobcem. Tato diskuze by měla zahrnovat následující klíčové aspekty:

  • Jaká je maximální výtlačná výška, do které potřebujete čerpat?
  • Jak daleko je třeba čerpat vodu?
  • Jaké velikosti hadic lze namontovat?
  • Máte požadavek na specifický průtok, který potřebujete zaručit?
  • Máte k dispozici elektrickou energii? Elektrické nebo dieselové čerpadlo?
  • Jak přístupné je místo, kde budete čerpadlo používat?
  • Jaká je velikost a hloubka jámy?
  • S jakými pevnými částicemi či předměty se můžete setkat?
  • Jak rychle musíte začít čerpat? 
  • Je potřeba zvažovat hluk nebo normy emisí motoru?
product marketing manager

Saksham Dube

Produktový marketingový manažer – povrchová čerpadla

Hledáte odvodňovací čerpadlo? Podívejte se na naše portfolio