Zavřít

Olej Paroil E Mission Green

Minerální mazivo pro motory Stage 3b / Tier 4

Kontaktujte nás

Pro jakékoliv extrémní počasí – náhradní díly a servisní služby společnosti Atlas Copco

Loading...

Skvělá ochrana proti opotřebení a korozi

Extrémně vysoká stabilita vůči oxidaci

Ochrana proti škodlivým vlivům sazí

Doporučen pro použití v nízkoemisních aplikacích. Přispívá k minimalizaci prostojů.

Kvalitní mazací aditiva

Shoda s nejnovějšími emisními směrnicemi (Euro 4, 5, US 2007, Tier 4 ACEA E9).

Paroil E Mission Green je vysoce výkonný motorový olej určený k mazání všech vznětových motorů používaných v našich kompresorech, generátorech a samonasávacích dieselových čerpadlech, a to jak u nejnovějších nízkoemisních modelů (Euro 4, 5, US 2007, ACEA E9), tak u předchozích verzí. Splňuje náročné požadavky kontroly kvality pro zajištění hladkého a spolehlivého chodu zařízení.Olej se skládá z vysoce rafinovaného minerálního oleje a pokročilého systému aditiv, vykazuje vynikající schopnost zachování viskozity při vysokých teplotách a delším provozu. Olej Paroil E Mission Green zajišťuje velmi vysokou úroveň ochrany všech součástí motoru. Celková čistota motoru je lepší i v nejnáročnějších podmínkách.

Výkonnost

  Způsob Jednotka Hodnota
Síranový popel ASTM D874   max. 1,0
Kinematická viskozita při 40 °C ASTM D 445 mm²/s 117
Kinematická viskozita při 100 °C ASTM D 445 mm²/s 15,2
Index viskozity ASTM D 2270   139
Hustota při 15 °C ISO 3675  kg/dm³ 0,883
Teplota vznícení COC ASTM D 92 °C 225
Bod tuhnutí ASTM D 97 °C -34

Kapacita

  Číslo dílu
5 l 1,32 US gal 1630 0471 00
20 l 5,28 US gal 1630 0472 00
210 l 55,48 US gal 1630 0473 00

Olej Paroil E Mission Green

explainer icon