Our Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení

Náš etický kodex

Etický kodex společnosti Atlas Copco je souhrn pravidel, jak podnikat eticky a optimalizovat sociální dopady našich činností, včetně dopadů na životní prostředí.

Zákony, ekologické normy a sociální podmínky se výrazně liší v zemích, ve kterých působíme. Etický kodex je navržen tak, aby překonal tyto výzvy a zajistil, že budeme vždy jednat podle nejvyšších etických standardů a integrity. V případech, kdy je náš etický kodex přísnější než místní zákony a předpisy, trváme na dodržování našich vlastních zásad. A očekáváme, že naši obchodní partneři udělají totéž. Etický kodex byl přeložen do 33 jazyků, aby mohl každý z nás přenést tyto hodnoty do každodenních pracovních činností.