Udržitelnost

Máme odpovědnost vůči našim zákazníkům, vůči životnímu prostředí a vůči lidem kolem nás. Naše výsledky musí obstát v čase. To nazýváme trvale udržitelnou produktivitou.

(Níže uvedené odkazy vás přesměrují na jiné webové stránky.)

Investujeme do našich lidí

Integrace strategie udržitelnosti je naším závazkem