Pneumatické motory s certifikací ATEX a odolné proti výbuchu

Naše pneumatické motory jsou dostupné v certifikovaných verzích odolných proti výbuchu, které vyhovují směrnici ATEX Evropské unie o zařízeních pro potenciálně výbušná prostředí.

Pneumatický motor pro výbušná prostředí

Certifikované pneumatické motory jsou ideální pro nebezpečná prostředí, v nichž by jinak jiskry nebo vysoké vnější teploty mohly způsobit vznícení výbušných plynů, par nebo prachu. Při objednání pneumatického motoru je automaticky dodáván certifikát na číslo objednávky vztahující se k požadovanému typu motoru. Každá jednotka je samostatně testována a bude vyhovovat následujícím třídám odolnosti proti výbuchu. LZB 14, LZB 42, LZB 46, LZB 54, LZB 66 a LZB 77 – Ex II 2G T4 IIC D110°C LZB 22, LZB 33 a LZB 34R – Ex II 2G T5 IIC D85°C LZL 03S, LZL 05S, LZL 15, LZL 25 a LZL 35 – Ex II 2G T2 IIC D240°C LZL 03M a LZL 05M – Ex II 2G T5 IIC D85°C

Produktivita Pneumatické motory Pneumatické motory