Pneumatické motory z nerezové oceli pro náročná prostředí

Jednou z hlavních výhod pneumatických motorů je jejich schopnost pracovat v drsných nebo dokonce agresivních prostředích.

Pneumatické motory z nerezové oceli

Motory z nerezové oceli od společnosti Atlas Copco rozšiřují pole aplikací do oblastí s korozivním prostředím. To se může vyskytovat v odvětvích zpracování potravin, v nichž jsou používány korozivní čisticí prostředky, nebo v chemickém průmyslu, v kterém je ovzduší korozivní jako takové. Motory z nerezové oceli jsou také ideální pro výbušná prostředí, protože pneumatické motory nevytvářejí elektrické jiskry a nerezová ocel snižuje riziko vytváření mechanických jisker. Motory z nerezové oceli od společnosti Atlas Copco mají hladký design bez kapes a dutin, v nichž se mohou shromažďovat nečistoty. Motory jsou na konci hřídele vybavené dvojitým těsněním z Vitonu, které zabraňuje pronikání vody nebo čisticích prostředků do převodů. K mazání planetového soukolí je používáno mazivo pro potravinářský průmysl schválené podle normy USDAH1. Motory z nerezové oceli ze sortimentu společnosti Atlas Copco jsou dostupné ve verzích s mazáním a bez mazání. Pro zadní hlavu, vnější kryt a přední část je jako materiál použita nerezová ocel s označením: – ISO 683/XII typ 17, SS 142346, – DIN 17440 X12CrNiS188. Pro výstupní hřídel a věnec ozubených kol je použit materiál s označením: – ISO 683/XII typ 9b, SS 142321, – DIN 17440 X22CrNi17. Pneumatické motory LZB od společnosti Atlas Copco jsou schváleny pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu, zónách 1 a 2, v souladu s normou EN 1127-1 (z listopadu 1996) označenou EXII 1 GT6.