Použití katalogových údajů o výkonu

Údaje o výkonu uvedené v katalogu pneumatických motorů od společnosti Atlas Copco platí pro tlak přiváděného vzduchu 6,3 bar (91 psi) podle měřicího přístroje. Údaje jsou v katalogu dostupné v tabulkách i grafech.

Použití katalogových údajů, pneumatické motory

Výstupní výkon pneumatického motoru lze nejsrozumitelněji zjistit z grafu výkonu. Pro každou sestavu motoru a převodů jsou výkon, krouticí moment a spotřeba vzduchu zobrazeny jako funkce otáček. 
– Maximální výkon, kW a k – Otáčky v bodě maximálního výkonu, ot./min – Krouticí moment při maximálním výkonu, Nm – Volné otáčky, ot./min – Spotřeba vzduchu při maximálním výkonu, l/s Spouštěcí krouticí moment produkovaný pneumatickým motorem je proměnný a závisí na poloze lopatek. Tyto informace můžete získat pouze z tabulek údajů, v nichž je zobrazena garantovaná hodnota. Mezní krouticí moment není v katalogových údajích uveden, ale lze jej odhadnout jako dvojnásobek krouticího momentu při maximálním výstupním výkonu.