Zatížení hřídele

Zatížení hřídele pneumatického motoru ovlivňuje životnost ložiska.

Katalog pneumatických motorů společnosti Atlas Copco obsahuje křivky maximálního zatížení hřídelí pro pracovní životnost 10 milionů otáček. Křivky v katalogu udávají maximální přípustnou kombinaci radiálního a osového zatížení.

Zatížení hřídele pneumatického motoru

Zatížení hřídele má vliv na životnost ložisek.