Our solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Solutions
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Solutions
Generátor plynu

5 výhod při transformaci šroubováků se spojkou na novou řídicí jednotku MTF6000

U mnoha montážních operací s nízkým utahovacím momentem se pro většinu prováděných utahování stále používají šroubováky s jednoduchou spojkou.

Tyto šroubováky se používají po mnoho let v odvětvích, jako je výroba elektroniky, a poskytují nejzákladnější úroveň kontroly chyb: Spojka je nastavena tak, aby při dosažení správného utahovacího momentu vypnul nástroj. Činnost spojky nám říká, že je spoj utažen na správnou úroveň. 

Montáž s nízkým utahovacím momentem

Při montáži s nízkým utahovacím momentem však základní úroveň kontroly chyb často nestačí. V mnoha dnešních aplikacích se šrouby montují do plastových otvorů a závity jsou při montáži vyříznuty do otvoru. U těchto samořezných aplikací je problém v tom, že velikost otvoru v lisovaném plastu se může lišit, a s touto variancí se míra utahovacího momentu potřebná k vyřezání závitů do otvoru mění šroub od šroubu.

Pokud je k řezání závitů použit větší nebo menší utahovací moment, potom se mění také míra použitého utahovacího momentu k dosažení přijatelně dotažené sestavy. V některých případech může být rozdíl dostatečně velký, aby sestava nebyla pouze utažená, ale šroub stále vyčníval z otvoru („pohyblivý“), když se nástroj se spojkou vypne.

Kromě možnosti vzniku „pohyblivých šroubů“ jsou sestavy stále složitější. V elektronickém průmyslu obsahují výrobky více šroubů a více malých dílů než kdy dříve, které se montují do konečného výrobku. Tato složitost představuje výzvy pro pracovníky obsluhy, kteří mají za úkol tyto sestavy vytvořit.

Často může být obtížné ověřit, zda byly všechny upevňovací prvky dotaženy, pokud byly použity správné šrouby a zda bylo vše správně sestaveno.

Vyzkoušejte sofistikovaný zdroj utahování od společnosti Atlas Copco

Klíčovou součástí každého řešení, které tyto problémy řeší, je sofistikovanější systém utahování. Řídicí jednotku nástrojů MicroTorque Focus 6000 (MTF6000) společnosti Atlas Copco a související nástroje a příslušenství lze použít ke kontrole chyb v prostředí montáže s nízkým utahovacím momentem.

  • Strategie kontroly usazení dostupná u modelu MTF6000 nám umožňuje zjistit, kdy šroub dosedl, a poté jej utáhnout na správnou úroveň. Tím se eliminuje možnost pohyblivých šroubů nebo stržených závitů.
  • Funkce, jako je sekvenční zpracování dávek, nám umožňují spočítat počet šroubů, které se montují, aby bylo zajištěno, že v procesu montáže nebudou chybět žádné šrouby.
  • Příslušenství, například vakuové nástroje pro uchopování šroubů, zařízení pro detekci šroubů a systémy detekce polohy, mohou zajistit, že budou vždy na správném místě namontovány správné šrouby.
  • Pro pokročilejšího vedení obsluhy můžeme přidat náš software pro řízení procesů SQS, který obsluze poskytuje dynamické pracovní pokyny, které je nutné dodržovat, spolu s informacemi o procesu, který právě provádí.

Montáž s nízkým utahovacím momentem nikdy nebyla sofistikovanější a společnost Atlas Copco může naštěstí nabídnout řadu produktů, které tyto výzvy splní nejen dnes, ale i do budoucna.

Kontaktujte společnost Atlas Copco ještě dnes a naplánujte si ukázku ve vašem závodě.

Articles Innovation Assembly Tools