Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Solutions
Produkty
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Kompresory
Naše stroje
Solutions
Produkty
Naše stroje
Lehká stavební a demoliční technika
Produkty
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Vibrační technika pro úpravu betonu
Produkty
Vibrační technika pro úpravu betonu
Vibrační technika pro úpravu betonu
Vibrační technika pro úpravu betonu
Náhradní díly a servisní služby
Naše stroje
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Pneumatické motory
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Řešení pro utahování šroubů
Servis
Průmyslové nářadí a řešení
Servisní řešení Atlas Copco
Servis
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení

Vize společnosti Atlas Copco pro průmysl 4.0

Průmysl 4.0 je v dnešní době stále oblíbenějším výrazem ve výrobních závodech po celém světě, a to z dobrého důvodu. S tím, jak převládají výrobní postupy průmyslu 4.0,

Co je průmysl 4.0?

Termín průmysl 4.0 odkazuje na čtvrtou průmyslovou revoluci, do níž nyní jako společnost vstupujeme. Tato průmyslová revoluce má několik klíčových aspektů. Počítačové systémy kombinují software a hardware novými a inovativními způsoby.

Tyto systémy komunikují nejen s lidmi ve svém prostředí, ale také přímo mezi sebou. Vytvářejí také obrovské množství dat, která lze využít k rozhodování a zefektivnění výroby a zajištění bezchybnosti.

Koncept průmyslu 4.0 je rozsáhlý a výše uvedený popis ho ani zdaleka nevystihuje. Je to také koncept větší než montážní procesy, se kterými se ve společnosti Atlas Copco pracuje.

V rámci těchto montážních operací jsme však schopni podporovat vizi průmyslu 4.0 pomocí inovativních a jedinečných montážních nástrojů. Balíček produktů a služeb, které podporují průmysl 4.0, nazýváme chytrá propojená montáž.

Seznamte se s řídicí jednotkou Power Focus

Chytrá propojená montáž od společnosti Atlas Copco má inteligentní a flexibilní nástroje, které stojí v základu na naší řídicí jednotce Power Focus. Nástroje jsou vzájemně propojeny, jsou schopny komunikovat s okolím a generovat data potřebná k informovaným rozhodnutím o zlepšení procesu v montážních operacích.

Softwarové produkty společnosti Atlas Copco, jako jsou ToolsTalk 2, ToolsNetQA Supervisor, poskytují výkonné analytické nástroje na manipulaci s daty vytvářenými našimi nástroji a naše nabídka služeb poskytuje další vrstvu podpory k optimalizaci nástrojů v procesech a prevenci neplánovaných prostojů.

Těšíme se na vzrušující novou budoucnost průmyslu 4.0 a chytrou propojenou montáž. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás ještě dnes.