Our solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Solutions
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Solutions
Generátor plynu

Vize společnosti Atlas Copco pro průmysl 4.0

Průmysl 4.0 je v dnešní době stále oblíbenějším výrazem ve výrobních závodech po celém světě, a to z dobrého důvodu. S tím, jak převládají výrobní postupy průmyslu 4.0,

Co je průmysl 4.0?

Termín průmysl 4.0 odkazuje na čtvrtou průmyslovou revoluci, do níž nyní jako společnost vstupujeme. Tato průmyslová revoluce má několik klíčových aspektů. Počítačové systémy kombinují software a hardware novými a inovativními způsoby.

Tyto systémy komunikují nejen s lidmi ve svém prostředí, ale také přímo mezi sebou. Vytvářejí také obrovské množství dat, která lze využít k rozhodování a zefektivnění výroby a zajištění bezchybnosti.

Koncept průmyslu 4.0 je rozsáhlý a výše uvedený popis ho ani zdaleka nevystihuje. Je to také koncept větší než montážní procesy, se kterými se ve společnosti Atlas Copco pracuje.

V rámci těchto montážních operací jsme však schopni podporovat vizi průmyslu 4.0 pomocí inovativních a jedinečných montážních nástrojů. Balíček produktů a služeb, které podporují průmysl 4.0, nazýváme chytrá propojená montáž.

Seznamte se s řídicí jednotkou Power Focus

Chytrá propojená montáž od společnosti Atlas Copco má inteligentní a flexibilní nástroje, které stojí v základu na naší řídicí jednotce Power Focus. Nástroje jsou vzájemně propojeny, jsou schopny komunikovat s okolím a generovat data potřebná k informovaným rozhodnutím o zlepšení procesu v montážních operacích.

Softwarové produkty společnosti Atlas Copco, jako jsou ToolsTalk 2, ToolsNetQA Supervisor, poskytují výkonné analytické nástroje na manipulaci s daty vytvářenými našimi nástroji a naše nabídka služeb poskytuje další vrstvu podpory k optimalizaci nástrojů v procesech a prevenci neplánovaných prostojů.

Těšíme se na vzrušující novou budoucnost průmyslu 4.0 a chytrou propojenou montáž. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás ještě dnes. 

Articles Industry 4.0