Our solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Solutions
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Solutions
Generátor plynu

Výběr správného pneumatického motoru: návod

Zajímá vás, který pneumatický motor je vhodný pro vaši aplikaci? Podívejte se na tuto příručku pro výběr správného pneumatického motoru a na nástroj pro výběr pneumatického motoru společnosti Atlas Copco.

Pneumatické motory jsou spolehlivé, univerzální a odolné napájecí jednotky, které vyhoví potřebám mnoha průmyslových aplikací.

Seznamte se s pneumatickým motorem

Pokud jste se již rozhodli, že pro danou aplikaci jsou vhodné pneumatické motory, společnost Atlas Copco vytvořila užitečnou a jednoduchou sadu pravidel, která můžete použít k výběru správného pneumatického motoru pro vaše potřeby.

Jakmile se rozhodnete, že pneumatický motor je nejlepší volbou pro vaši aplikaci, je třeba vzít nejprve v úvahu, že je vysoce pravděpodobné, že v pracovním bodě vaší aplikace může běžet řada různých pneumatických motorů. Je to proto, že pneumatické motory mají široký provozní rozsah díky nastavitelnému výstupnímu momentu a variabilním otáčkám.

Křivka závislosti točivého momentu na otáčkách

S ohledem na to bude volba motoru ovlivněna tím, kde na křivce závislosti točivého momentu na otáčkách najdete pracovní bod své aplikace.

Nejefektivnější je nechat motor běžet s otáčkami produkovanými maximálním výkonem, což znamená, že výběr motor, který poskytuje maximální výkon co nejblíže pracovnímu bodu, přinese nejmenší možnou ztrátu efektivity. Tento motor bude mít také nejnižší spotřebu vzduchu pro daný výstupní výkon.

Měli byste také vědět, že pokud je důležité zachování stabilních otáček pneumatického motoru, je vhodné se vyvarovat práce s otáčkami pod bodem maximálního výkonu. Ten zajišťuje, že je k dispozici určitý „rezervní výkon“ pro případ zvýšení zatížení. Pomáhá také předcházet výše zmíněné ztrátě účinnosti. Když existuje nejistota ohledně požadovaného točivého momentu, je rozumné pracovat blíže k volnoběžným otáčkám.

Mezi další aspekty patří skutečnost, že motory s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem zvyšují zatížení převodů. Motory s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem také méně opotřebovávají lopatky a snižují spotřebu vzduchu.

Naproti tomu vysoké otáčky mají vliv na životnost lopatek. Tyto motory však méně zatěžují převody.

A konečně, pokud je vyžadována velmi dlouhá životnost, je nejvhodnější zvolit velký motor, který je omezován nebo běží při nízkém tlaku.

Společnost Atlas Copco vytvořila snadno použitelný nástroj pro výběr pneumatického motoru, který vám pomůže ještě přesněji zjistit, který pneumatický motor je pro vás nejlepší. Stačí zadat požadavky na pracovní bod pro vaši průmyslovou aplikaci a nástroj pro výběr vás nasměruje na nejvhodnější pneumatický motor z naší řady produktů.

Následně můžete na našich webových stránkách dále prozkoumat naši řadu produktů pneumatických motorů.

Articles Air Motors