Our solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Solutions
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Solutions
Generátor plynu

Získejte konkurenční výhodu v oblasti kvality díky softwaru QA Supervisor společnosti Atlas Copco

Data se stávají jedním z našich nejdůležitějších zdrojů. Centra „velkých dat“ se rozrůstají, jelikož se stále více spoléháme na informace v reálném čase. Naštěstí právě v tom vyniká software QA Supervisor společnosti Atlas Copco.

Informace o selhání kontroly nebo schopnost rychlého získávání dat z historie může být pro výrobce významnou konkurenční výhodou.

Software QA Supervisor společnosti Atlas Copco je náš nejnovější software pro řízení dat kvality, který byl navržen právě za účelem vytvoření konkurenční výhody pro naše partnery.

QA Supervisor je webový software, což znamená, že k němu lze přistupovat z libovolného počítače prostřednictvím firemní sítě bez ohledu na to, kde se osoba, která k němu přistupuje, zrovna nachází.

Na počítači obsluhy není nutná žádná instalace, protože software QA Supervisor se instaluje na serveru a k používání vyžaduje pouze webový prohlížeč. Jakékoli aktualizace softwaru na serveru jsou automaticky dostupné všem uživatelům, kteří jsou k němu připojeni.

Další výhody softwaru QA Supervisor

Uživatelé softwaru QA Supervisor mohou kdykoli získat výsledky testů. Software se bezdrátově připojuje k zařízením kvality, jako je například náš analyzátor dat STpadSTbench, za účelem auditů nástrojů. U větších závodů to výrazně zvyšuje efektivitu obsluhy – již nemusí svá zařízení vracet do centrálního místa, aby si mohla stáhnout data.

Analýza dat během auditu je zjednodušena inovativními navigačními podokny platformy. Při pohledu na nástroj může obsluha okamžitě zjistit, které spoje se pomocí daného nástroje utahují, jaké jsou specifikace spojů a které kontroly byly na spoji provedeny. To vše lze odečíst z jediné obrazovky.

Všechny změny dat jsou sledovány, takže obsluha se může „vrátit v čase“ a podívat se, které specifikace byly použity v minulosti. Z tohoto místa lze dané specifikace obnovit jediným kliknutím pro účely budoucích kontrol.

Díky všem těmto inovacím je software QA Supervisor připraven na svět průmyslu 4.0, ve kterém žijeme.

Pokud byste se chtěli o našem softwaru dozvědět více, kontaktujte společnost Atlas Copco ještě dnes.

 

Articles Software and Controllers Quality Quality Assurance