Our solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Solutions
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Solutions
Generátor plynu

Jak provést kontrolu spoje

Na konci upevňovacího procesu je důležité zjistit, zda byl na spoj aplikován správný utahovací moment.

Příliš vysoký utahovací moment může oslabit strukturu spoje a způsobit závadu upevňovacího prvku. Příliš malý utahovací moment může způsobit uvolnění spoje.

Během fáze vytváření prototypů nového výrobku pomáhá kontrola spojů výrobcům vyladit výrobní proces tak, aby na spojích zajistil nejlepší utahovací moment. Kontroly spojů během výrobního procesu také ověřují kvalitu utažených spojů.

Tento proces byl tradičně realizován západkovými klíči s cílem ověřit, zda má každý spoj minimální potřebný utahovací moment. Tento typ kontroly přináší několik problémů.

Zaprvé, není možné zjistit, zda spoj není utažen příliš. Západkové klíče zacvaknou při dosažení minimální úrovně utahovacího momentu, nelze však nastavit horní mez pro utahovací moment. Nemáme také k dispozici sledování. Ze západkového klíče není možné odečíst utahovací moment a nelze tedy ani provádět žádná statistická vyhodnocení utahovacího momentu na spojích.

Jedním ze způsobů, jak tyto problémy překonat, je použití číselníkového klíče nebo ještě lépe elektronického klíče, který odečítá maximální utahovací moment. To je cenná informace, protože se díky ní dozvíme, zda pracovník oddělení kvality spoj neutáhl nadměrně.

Nevypovídá však o utahovacím momentu uplatněném na spoj (neboli reziduálním momentu). Pokud by pracovníci oddělení kvality dokázali zastavit tah klíčem, jakmile se spojovací prvky začnou pohybovat, odečetli by reziduální moment spoje.

Problém je v tom, že každý pracovník má jinou reakční dobu, takže tento proces kontroly bude zcela závislý na pracovníkovi.

Seznamte se s klíčem STwrench společnosti Atlas Copco

Klíč STwrench společnosti Atlas Copco má patentovaný algoritmus, který v reálném čase analyzuje chování spoje během jeho kontroly. Klíč vibruje, když je zjištěn bod reziduálního momentu, aby obsluhu upozornil, že má ukončit tah.

Hlásí bod reziduálního momentu i špičkový moment, a výrobci tak zjistí, jak velký utahovací moment je na spoj aplikován, a ujistí se, že pracovníci oddělení kvality nedotáčejí spoje nadměrným momentem. Díky klíči STwrench je proces kontroly spoje zcela bezchybný.

Chcete-li se dozvědět více nebo naplánovat předvedení výrobku, kontaktujte společnost Atlas Copco ještě dnes. 

Quality Assurance Articles Quality