Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Řízení procesů pomocí softwaru Scalable Quality Solution pro dosažení nulového počtu závad

Hledáte univerzální produkty nebo produkty šité na míru?

Bezchybné zabezpečení výroby a procesu pomocí softwaru SQS3

Průmysl 4.0 přináší mnoho změn a nových výzev. Rostoucí individualizace produktů, růst počtu součástí používaných u specifických variant a následné zvýšení složitosti výrobních procesů si žádají nové strategie procesů. V rámci našeho konceptu chytré propojené montáže kombinujeme softwarová a hardwarová řešení s chytrými nástroji a příslušenstvím, abychom zajistili efektivní řízení vašich výrobních procesů. Tímto způsobem můžeme optimalizovat dobu výroby i v případě složitých výrobních procesů, snížit dobu oprav a prostojů a významně zlepšit kvalitu vašeho produktu. Naším společným úkolem je:

Najít správnou rovnováhu mezi kvalitou, zabezpečením procesů a náklady.


Software Scalable Quality Solution 3 (SQS3) pro kontrolu chyb poskytuje podporu tam, kde je třeba zjednodušená prezentace složitých procesů, existuje riziko záměny v důsledku velkého počtu variant nebo je nutné postupné sestavení, aby se snížilo riziko lidských chyb.Software přináší znatelné výhody:


 Scalable Quality Solution 3 – software pro kontrolu chyb od společnosti Atlas Copco
 • Výrazně zlepšuje váš výrobní proces. 
 • Pomáhá zajistit bezchybnou výrobu. 
 • Snižuje náklady a čas na opravy, počet stížností, nákladných kampaní na stažení výrobků a oprav na pracovišti. 
 • Výsledky procesu se digitalizují a poskytují podporu pro bezpečnou práci na výrobku nebo včasné odhalení slabých míst v procesu v kombinaci se systémem řízení procesů. 
 • Vysoká transparentnost a sledovatelnost výsledků výroby (princip: kdo udělal co a kdy) zajišťuje ukládání údajů o zaměstnancích a produktech. 
 • Postupy při vydávání, zobrazení bezpečnostních pokynů a další možnosti zabezpečují procesy ještě více.  Software SQS3 je kompatibilní se sítí a může kombinovat až 10 stanic v síti. Lze také přidat opravné stanice – zcela bez podpory serveru nebo IT.
 jednoduchá konfigurace závodu s využitím interních zaměstnanců, kteří zajistí rychlou reakci na změny procesu.

Na podzim roku 2018 přešel celosvětový dodavatel, který se specializuje na vybavení interiérů vozidel, u své výrobní linky ve Skandinávii na software SQS3 s následujícími cíli:


 • integrace softwaru do stávajícího výrobního systému a různých rozhraní pomocí místních systémů,
 • bezproblémová sledovatelnost výrobních dat a vylepšené možnosti analýzy,
 • škálovatelné a rozšiřitelné systémové řešení umožňující snadnou integraci dalších montážních stanic,
 • nízké prostoje díky robustnímu systémovému řešení,
 • vysoká účinnost díky flexibilnímu softwaru,
 • jednoduchá konfigurace závodu s využitím interních zaměstnanců, kteří zajistí rychlou reakci na změny procesu. 
Projektový manažer potvrdil úspěšné zavedení softwaru a zdůraznil svědomitost a profesionalitu při spolupráci se společností Atlas Copco. Po uvedení do provozu byly na žádost zákazníka provedeny další úpravy. Po krátkém školení dokázali pracovníci zákazníka programovat a provozovat software bez jakékoli další pomoci. Zákazník tedy získal potřebnou nezávislost a flexibilitu. Společně se softwarem také nabízíme komplexní služby a údržbu a také přizpůsobení na míru individuálním potřebám zákazníků.

Hledáte univerzální produkty nebo produkty šité na míru? Obě možnosti jsou dostupné díky škálovatelnému řešení kvality SQS3.


Zde se dozvíte, jak zlepšit kvalitu produktů a ušetřit peníze pomocí 5 nejlepších technik kontroly chyb.

Kontrola chyb Software Produktivita Řešení pro kontrolu chyb Průmyslová řešení Články Kvalita 4. průmyslová revoluce