Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Solutions
Produkty
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Kompresory
Naše stroje
Solutions
Produkty
Naše stroje
Lehká stavební a demoliční technika
Produkty
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Vibrační technika pro úpravu betonu
Produkty
Vibrační technika pro úpravu betonu
Vibrační technika pro úpravu betonu
Vibrační technika pro úpravu betonu
Náhradní díly a servisní služby
Naše stroje
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Pneumatické motory
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Řešení pro utahování šroubů
Servis
Průmyslové nářadí a řešení
Servisní řešení Atlas Copco
Servis
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení

Kvalita nad rámec utahovacího momentu

Více než utahovací moment

V minulých příspěvcích na blogu jsme zkoumali kontroly kvality, které se vždy týkaly utahovacího momentu. Příspěvky pokrývající tento obsah:

Tyto kontroly jsou jistě důležité, aby výrobní závod zkontroloval kvalitu utažení, ale ve výrobním procesu jde o více než jen o utahování. Kvalita vyráběného zboží závisí také na procesu lisování, lakování, šití, svařování, lepení atd.

Je třeba kontrolovat více proměnných. V tomto příspěvku se pokusíme vytvořit pořadí se snadnou klasifikací. Všechny kontroly bez utahovacího momentu můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorií:

  1. kvalitativní kontroly,
  2. kvantitativní kontroly.

Množství

Kvantitativní kontroly jsou ty, které mají numerický výsledek. Všechny kontroly utahovacích momentů patří například do této kategorie.

Další typy kontrol, o kterých můžeme uvažovat, jsou délkové kontroly, při nichž se shromažďují rozměry součástí nebo samotného výrobku. Nebo lze změřit množství kapaliny v nádobě pro provedení kontroly objemu.

Ve všech těchto případech kontroloři odebírají řadu numerických vzorků. Již známe statistický nástroj, který nám pomáhá vyhodnotit sběr číselných vzorků, a to je Cm/Cmk.

V tomto případě bychom hovořili o Cp/Cpk, protože „P“ znamená proces namísto „M“, které značí stroj. Vzorce jsou stejné, ale název se mění, protože analyzujeme výstup procesu, nikoli chování stroje.

Kvalita

Na druhé straně kvalitativní kontroly neshromažďují číselnou hodnotu. Příkladem může být vizuální kontrola sedadla při hledání vad, jako jsou záhyby nebo trhliny.

V tomto případě zde nejsou žádné číselné hodnoty, ale rovněž shromažďujeme údaje. Zde sbíráte řetězce, které představují případné vady výrobku. Statistickým nástrojem, který může v tomto scénáři pomoci, jsou Paretovy diagramy.

Paretovy diagramy nám poskytují grafické znázornění výskytů. Čím více událostí se týká konkrétní události, tím vyšší by byl pruh představující událost. Tato schémata pomáhají týmům kvality řešit nejprve případy, které způsobují nejvíce výskytů, a tedy i nejvíce kvalitativních vad.

Chcete-li se dozvědět více o našich výrobcích, které lze použít pro kvantitativní i kvalitativní kontroly, navštivte naše stránky výrobků STpad STpalm.

Máte dotaz? Chcete si naplánovat prohlídku linky svého závodu? Kontaktujte společnost Atlas Copco ještě dnes.